Vägar till ett friskare arbetsliv


2017-01-16

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Kvinnor som arbetar med vård och omsorg i särskilda boenden är de som är mest sjukskrivna idag. De har 206 sjukfall per tusen sysselsatta, vilket motsvarar mer än var femte kvinna i branschen. Orsaken till de höga sjuktalen beror på högt tempo, tidspress och relationsproblem på arbetsplatserna.

I höstas visade Försäkringskassan i en utredning att sjukfrånvaron fortsätter att öka och att skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukskrivningar aldrig har varit större. Kvinnorna har nästan 90 procent fler sjukdagar än männen.
Kommunals utredare Yeshiwork Wondmeneh har brutit ned Försäkringskassans statistik för att få fram vilka branscher som har de mest utsatta arbetsvillkoren.
Yeshiwork Wondmeneh analys av Försäkringskassan utredning från hösten 2016 visar att branscher inom vård och omsorg svarar för flest antal påbörjade sjukfall, längre än 14 dagar, per tusen sysselsatta. Denna bransch har mer än dubbelt så många påbörjade sjukskrivningar jämfört med genomsnittet för hela arbetsmarknaden.  Detta gäller för åren mellan 2011-2015.


I debatten om sjukskrivningen läggs fortfarande mer fokus på individen framför organisationen. Enligt Arbetsmiljöverket är orsaken till det höga antalet arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska och sociala faktorer.
Det handlar ofta om arbetsmängden i relation till avsatt tid för att utföra arbetet eller för högt arbetstempo samt om problem med relationerna på arbetsplatsen.  Relationsproblem på arbetsplatsen kan uttrycka sig i samarbetsproblem, mobbning, utfrysning och trakasserier.

Insikter om arbetsmiljöns betydelse för sjukskrivning har ökat med tiden.  2013 belyste Kommunal medlemmarnas arbetsmiljö och dess betydelse samt medlemmars erfarenheter av kränkning och mobbning i hemtjänsten, på boenden, på vårdavdelningar, i skolmatsalen eller i kollektivtrafiken. Kränkningar kan komma från servicetagare, anhöriga till servicetagare, kolleger eller arbetsledare.


Men det finns goda exempel där arbetsgivarna arbetar med dessa frågor. Ett exempel är Torsby kommun, som förebygger risk för långvarig sjukskrivning genom att erbjuda en insats i form av en sex veckor lång kurs om stress och förändringsprocesser som företagshälsovården håller. Under kurstiden får den anställde förebyggande sjukpenning.
Ett annat exempel är hemtjänsten i Skönsmon i  Sundsvall. Där har ökat inflytande för de anställda bidragit till ökad arbetsglädje och högre kvalitet i omsorgen.
Läs mer om sjukskrivningarna i Kommunals utredare Yeshiwork Wondmenehs blogg

Kategorier

Dela sidan