Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Assistansföretagets VD tycker till om villkoren inom branschen

Peter Svanberg utomhus
Peter Svanberg, VD
Foto: Okänd
Personlig assistent och brukare
Personlig assistent och brukare
Foto: Lennart Engström
Personlig assistent och brukare
Rehab i simhall
Foto: Fredrik Sandin Carlson
2016-09-13
Vi har träffat Peter Svanberg, VD för assistansföretaget IKI Assistans AB, ett företag som bedriver personlig assistans på flera orter i Skåne. Företaget är medlemmar i Almega Vårdföretagarna och omfattas av kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal för personliga assistenter.

Peter uttrycker lättnad och glädje över att parterna lyckats komma överens om ett avtal som garanterar de personliga assistenterna löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

IKI assistans startade verksamheten 1998 och Peter tillträdde som VD 2003. Kontakten mellan arbetsgivaren och Kommunal ser Peter som en naturlig del. Att de anställda är medlemmar i Kommunal underlättar vid hanteringen av olika situationer som kan uppkomma för de personliga assistenterna i sin anställning. Företaget uppmuntrar och hänvisar nyanställda till medlemskap i Kommunal i samband med de första anställningssamtalen. Kommunal har en hög organisationsgrad av medlemmar anställda i företaget.

Det skulle vara mycket enklare att anställa nya assistenter om villkoren varit tryggare.

Vi talar om yrket personlig assistent och Peter beskriver sin syn på statusen på yrket och de avtalsreglerade förutsättningar som råder inom branschen.
- Det skulle vara mycket enklare att anställa nya assistenter om villkoren varit tryggare och då syftar jag bland annat på de korta uppsägningstiderna som råder.

Branschen förlorar många duktiga personliga assistenter på grund av att de inte känner någon anställningstrygghet, därför borde uppsägningstiderna förlängas.

En annan väsentlig del handlar om avtalets lägstalöner, som enligt Peters uppfattning, borde höjas ordentligt. Det hade underlättat bland annat vid nyrekrytering. De krav som Kommunal ställt vid avtalsförhandlingarna med Vårdföretagarna har Peter förståelse för och är rimliga i årets förhandlingsomgång.

När det gäller statens reglering av den schablonersättning som utbetalas via Försäkringskassan till företagen så bör detta harmoniseras med den löneökningstakt som råder, säger IKI Assistans VD.

Peter menar vidare att regeringen borde sätta ner foten när det gäller vinstuttag i företag som bedriver assistans. Att den största delen av vinsten alltid bör gå tillbaka till verksamhet, brukare och anställda. Vidare föreslår han att Vårdföretagarna och Kommunal borde göra en gemensam reklamkampanj för att lyfta och uppmärksamma det mycket kvalificerade arbetet som en personlig assistent utför.