Uttalande från kongressen: Inte en kvinna till


2022-06-03

Ingen ska behöva bli slagen eller psykiskt misshandlad. Ingen ska behöva tappa fotfästet på grund av någon annan. Ingen ska berövas sitt självförtroende och sin tro på livet. Ändå händer det. Mäns våld mot kvinnor – våld i nära relationer är ett mycket stort samhällsproblem.

Inte en kvinna till
Foto: Kommunal

De senaste årtiondena har en kvinna mördats var tredje vecka av en man hon hade en relation med. Sedan första januari år 2000 har över 340 kvinnor dödats av sin man, pojkvän eller sambo. Av de som blev utsatta för brott i en nära relation så säger knappt fyra procent att de har polisanmält händelsen.

Kommunals kongress har tagit stark ställning mot mäns våld mot kvinnor. Det måste upphöra nu!

Kategorier

Dela sidan