Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos


2014-08-13

Delar av regelverket kring offentlig upphandling, och det sätt på vilket upphandlingar genomförs, fungerar dåligt och de anställda kommer allt oftare i kläm. Bristerna är allra tydligast inom den upphandlade kollektivtrafiken, där anbudslämnande företag konkurrerar med de anställdas löner och villkor. Kommunal kräver att kommuner och landsting ska ställa krav på personalövertagande när de upphandlar kollektivtrafik, och att regering eller riksdag tydliggör att krav på personalövertagande är förenligt med gällande rätt.

Att personalen får följa med till en ny entreprenör efter en upphandling är förenligt med gällande regler. Den kunskapen måste nå fler lokalpolitiker så att de vågar ifrågasätta de lokala juristernas motstånd. Om det inte går att få de lokala politikerna att lyssna måste regeringen och centrala myndigheter ta sitt ansvar och förtydliga att kraven är lagliga. 

Det här är Kommunals krav:

  1. Att kommuner och landsting ska ställa krav på personalövertagande när de upphandlar kollektivtrafik. Det innebär att de företag som vill lämna anbud måste åta sig att ta över den befintliga personalen på befintliga villkor.
  2. Att regering eller riksdag tydliggör att krav på personalövertagande är förenligt med gällande rätt. Detta kan till exempel ske genom lagstiftning, förarbetsuttalande eller genom förtydligande från de myndigheter som har i uppdrag att ge stöd till kommuner och landsting vid upphandlingar.

Läs mer i rapporten "Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos" som finns som pdf nedan.

Kategorier

Dela sidan