Uppehåll i tjänstepensionen en förutsättning för att kunna jobba efter pension


2023-03-10

Idag uppmanar Kommunal, de andra fackförbunden inom kommuner och regioner och SKR regeringen att göra det möjligt att pausa sin tjänstepension för att kunna komma tillbaka och jobba efter att man gått i pension.

Fotografi av kvinnlig pensionär i vinterlandskap
Foto: Kommunal

– Det här är en betydelsefull möjlighet för många av medlemmarna i Kommunal som skulle vilja komma tillbaka och fortsätta jobba efter pensionen, men som idag avstår av ekonomiska skäl. Ett sätt av många att kunna bli fler kollegor på arbetsplatsen, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

En pensionär som återgår till arbete kan idag göra uppehåll i den allmänna pensionen, men inte i utbetalningen av tjänstepension. Det innebär att skattenivån ökar och att en större del av inkomsten går bort i skatt. För att inte detta ska stå i vägen för fler att återgå till arbete måste inkomstskattelagen ändras så att det blir möjligt att göra uppehåll i uttaget av tjänstepension. 

– Det här är ju ingen ny fråga, utan något vi har påtalat länge borde förändras. Nu hoppas vi att regeringen hörsammar önskemålet och ser den här chansen att med små medel underlätta för de arbetstagare som vill jobba vidare. Det löser inte den kroniska underbemanningen i välfärden, men det är ett onödigt hinder, säger Malin Ragnegård.

Fackförbunden inom kommuner och regioner skickar därför idag tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, in en så kallad hemställan till regeringen. Hemställan är en uppmaning att förändra lagstiftningen så att det blir möjligt för den enskilda att göra den här pausen i utbetalningen av tjänstepensionen om man önskar. 

Fakta

Idag skickar SKR, Sobona, Kommunal och de andra centrala fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn en hemställan till socialdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. En hemställan är en formell begäran, i det här fallet om att regeringen ska göra förändringar i lagstiftningen. 

Om regeringen beslutar att det ska vara möjligt att göra uppehåll kommer det innebära att man stoppa och ändra utbetalningen av tjänstepension på liknande sätt som den allmänna pensionen. 

Sedan 2010 har antalet anställda som är 65 år och äldre i kommuner och regioner mer än fördubblats, visar siffror från SKR. 

Dela sidan