Trygghetspension infört inom ramen för sjukersättning


2022-09-23

Den 1 september i år, 2022, infördes en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen. Den har införts för att öka den ekonomiska tryggheten för personer som har slitit ut sig under sitt arbetsliv och idag ofta tar ut ålderspension i förtid.

Kvinnor samtalar.
Foto: Kommunal

De särskilda reglerna gäller för dig som har max fem år kvar till den åldern då man inte längre kan få sjukersättning och som har erfarenhet av sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden under de senaste 15 åren.

Så som regelverket för rätten till sjukersättning såg ut tidigare togs det ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring har bedömts på samma sätt som en 34-åring. Detta innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i stället har tagit ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en lägre pension livet ut.

Vad gäller? 

  • De nya reglerna innebär att arbetsförmågan hos dig som är 59 år och 11 månader eller äldre ska bedömas mot normalt förekommande arbeten som du har haft under de senaste 15 åren, eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för dig.
  • Är du 59 år och 11 månader eller äldre, men inte har haft ett normalt förekommande arbete under de senaste 15 åren ska din arbetsförmåga bedömas mot alla arbeten på arbetsmarknaden, det vill säga då omfattas du inte av de nya reglerna.   
  • Med ett normalt förekommande arbete avses ett vanligt arbete utan särskilda anpassningar. En anställning med lönebidrag räknas till exempel inte som ett normalt förekommande arbete.
  • För att Försäkringskassan ska kunna pröva din arbetsförmåga mot annat lämpligt arbete krävs att du redan har eller faktiskt har erbjudits ett sådant arbete.
  • Tidsperioden 15 år räknas bakåt från och med månaden före den tidpunkt som du ansöker om sjukersättning.

Sjukersättning

För att du ska kunna beviljas sjukersättning krävs följande:

Att din arbetsförmåga på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till alla arbeten på arbetsmarknaden, inklusive anpassade arbeten som till exempel anställningar med lönebidrag, och

Att alla medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder för att återfå din arbetsförmåga är uttömda eller utsiktslösa.

Man kan beviljas sjukersättning tidigast för tre månader retroaktivt före ansökningsmånaden. Sjukersättning kan lämnas längst till och med månaden före den månad som man fyller 65 år (gäller år 2022).

Läs mer om sjukersättning och hur du ansöker på Försäkringskassan. 

Dela sidan