Tryggare tjänstepension ger mer pengar i plånboken


2023-01-09

Den 1 januari 2023 trädde ett nytt tjänstepensionsavtal i kraft för anställda inom Sveriges kommuner och regioner. Avtalet innebär att pensionsavsättningarna höjs för dig som går på ett avtal med SKR eller Sobona, från 4,5 procent till 6 procent. Det är en historisk förbättring.

Enligt pensionsbolaget KPA:s beräkningar kan det nya avtalet innebära flera tusen kronor mer i pension - varje månad.   

Alla som fram till 1 januari 2023 omfattats av tjänstepensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL samt PA-KFS 09 byter till det nya avtalet, förutom de som omfattas av särskilda övergångsbestämmelser.

Hårda förhandlingar gav resultat

Det nya pensionsavtalet är en del i det helhetspaket för trygghet och omställning som Kommunal tecknat med SKR och Sobona, som även omfattar ökad tillgång till yrkesutbildning och ger förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden för medlemmarna i Kommunal. Efter tuffa förhandlingar kunde parterna enas om ett starkt avtal för tiden både under och efter arbetslivet. 

Kommunals arbete för höjda pensioner fortsätter. Välfärdsarbetarna har rätt till en trygg pension!

Är du osäker på vilket kollektivavtal du tillhör? Kontakta din sektion!

Frågor och svar

Nytt avtal “AKAP-KR” gäller från 1 januari 2023, för alla som är födda 1958 eller senare. Den som är född 1957 eller tidigare byter inte avtal utan är kvar i KAP-KL.

Avsättningen ska vara gjord senast 30 september 2023. Man kan då gå in på Mina sidor hos den förvaltare man valt för sina pengar, de flesta har KPA.  Jämför då gärna med avsättningen som gjordes den 30 juni som var sista avsättningen beräknad på 4,5%.

2023 innebär det en lön på ca 46 000kr/månad.

AKAP-KL blir AKAP-KR. Avsättningen höjs från 4,5 % till 6 % för inkomster under tak, och över tak från 30 % till 31,5%.

För medlemmar på ett SKR- eller Sobona-avtal undantas i huvudsak de som går på avtalet för personlig assistans (har SAF-LO), avtalet för länsmuseer (har ITP) samt PA-KFS 09 T (Trafiken) som 23 får en höjning till 5,0, 24 5,5% och från 25 går in i AKAP-KR och då får sista höjningen till 6,0%.

För den som inte går på ett av de avtal som berörs fortsätter tjänstepensionen att vara 4,5 procent under det så kallade taket.

Hur mycket du får beror på många faktorer. Vilken lön du har, hur många år du jobbar, hur många år du har kvar till pension och hur värdet på dina placerade pensionspengar utvecklas. 

KPA har räknat på ett exempel med en undersköterska som har en månadslön på 27 000 och som arbetar heltid 21–68 år. Skillnaden mellan 4,5 % - 6 % blir då cirka 2000 kronor i månaden givet en bruttoavkastning på 1,9 % och KPA:s tradalternativ.

Kategorier

Dela sidan