Teknikstrul och bristande information när aktivitetsrapporter infördes


2014-11-21

För ett år sedan infördes nya regler för ökad uppföljning av arbetssökande. Bland annat ska aktivitetsrapporter lämnas varje månad. I Kommunals rapport ”Hur många jobb har du sökt idag?” undersöks konsekvenser av den ökade rapporteringen för medlemmar i Kommunal och för Kommunals a-kassa.

Den 1 september 2013 förändrades reglerna för arbetssökande och kravet att varje månad lämna in aktivitetsrapporter infördes. Elva arbetssökande medlemmar har intervjuats och deras berättelser ligger till grund för rapporten Hur många jobb har du sökt idag?.

De intervjuade medlemmarna har alla varit försenade med aktivitetsrapporterna, bland annat beroende på teknikproblem på Arbetsförmedlingens webbplats och på grund av bristande information om rapporteringskravet.

- Arbetsförmedlingen borde jobba hårdare för att skapa fler personliga möten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare. Flera av personerna vi intervjuat i rapporten vittnar om problem att få träffa sin arbetsförmedlare. Vi kan också konstatera att de individuella handlingsplanerna som alla har rätt till många gånger saknas och då är det svårt för de arbetssökande att veta hur och när de ska lämna in sin aktivitetsrapport, säger Annakarin Wall, utredare på Kommunal och författare till rapporten.

För Kommunals a-kassa innebar reformen en stor utmaning för hela organisationen eftersom mängden ärenden som kom in blev betydligt större än vad prognoserna visade.

Kommunal ställer sig bakom LOs förslag för en aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar människor för arbete och lyfter särskilt fram kravet på en Arbetsförmedling som håller god kvalitet.

Teknikstrul och bristande information när aktivitetsrapporter infördes

Rapporten "Hur många jobb har du sökt idag?" (pdf) (pdf)

Dela sidan