Strejk avblåst – Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har idag accepterat medlarnas bud


2022-05-03

Kommunal och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är överens om ett nytt kollektivavtal samt villkoren i ett nytt modernt omställningsavtal.

Illustration av en röd check mot ljusblå bakgrund
Foto: Kommunal

Den 8 april varslade Kommunal om stridsåtgärder efter att förhandlingarna strandat. Den 29 april gick Kommunal ut i strejk. Idag har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation accepterat medlarnas bud och strejken är avblåst. 

– Vi har förhandlat fram ett starkt kollektivavtal där bland annat allhelgona blir en storhelg. Vi har också förbättrat möjligheterna för de anställda att få yrkesutveckling och omställningsmöjligheter, detta har vi gjort utan kraftiga försämringar i kollektivavtalet, säger Malin Ragnegård ordförande Kommunal. 

Överenskommelsen innebär bland annat att Kommunal säkrat tidigare framförhandlade löneökningarna som kommer att betalas ut retroaktivt från 1 april. Överenskommelsen innebär även att allhelgona blir en storhelg samt att löneavtalet omfattar alla anställda på Kommunals avtalsområde. Vidare är parterna överens om villkoren i ett nytt, modernt, omställningsavtal som säkrar upp trygghet efter anställning, visstid och vid arbetsbrist. Löneavtalet omfattar alla anställda på Kommunals avtalsområde.

– Jag är mycket glad att konflikten nu är över och att vi lyckats förhandla fram ett likvärdigt omställningsavtal som övriga arbetsmarknaden. Det är ett styrkebesked för medlemmarna i Kommunal. Med denna överenskommelse betalas de tidigare framförhandlade löneökningarna ut retroaktivt, allhelgona blir en storhelg och medlemmarna får ett nytt omställningsavtal, säger Johan Ingelskog, Kommunals avtalssekreterare.


Fakta om kollektivavtalet


Avtalet innehåller lönehöjningar i nivå med märket och att allhelgona blir en storhelg. Inga försämringar har gjorts vad gäller medlemmarnas anställningsvillkor. Villkoren för omställningsavtalet är likvärdiga de omställningsavtal som har förhandlats fram på övrig svensk arbetsmarknad.

Kollektivavtalet gäller fr.o.m. den 1 april 2022 t.o.m. den 31 mars 2023 och berör cirka 5 600 medlemmar.

Frågor och svar

Inga försämringar har gjorts vad gäller medlemmarnas anställningsvillkor.

  • De tidigare framförhandlade löneökningarna, som är i nivå med märket, kommer att betalas ut retroaktivt från 1 april efter att lokala förhandlingar har ägt rum. 
  • Löneavtalet omfattar numera alla anställda på Kommunals avtalsområde. 
  • Allhelgona blir en storhelg, det vill säga jobb på allhelgona ger storhelgstillägg.  
  • Vi är överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om villkoren för ett nytt omställningsavtal som säkrar upp trygghet efter anställning, visstid och vid arbetsbrist samt möjlighet till yrkesutveckling under anställning. Villkoren för omställningsavtalet är likvärdiga de omställningsavtal som har förhandlats fram på övrig svensk arbetsmarknad.

Kollektivavtalet gäller fr.o.m. den 1 april 2022 t.o.m. den 31 mars 2023 och berör cirka 5 600 medlemmar.

Lönerna kommer att förhandlas. Detta kallas lönerevision. Det betyder att de centrala parterna beslutar om ett utrymme i kronor som är en så kallad ”insamlingsmodell”. Det betyder att när lönerna sedan kan förhandlas på lokal nivå mellan Kommunal och din arbetsgivare räknar man ihop summan för alla heltidsanställda med månadslön till en gemensam pott.

Exempel: För en arbetsplats med 10 personer och med ett utrymme på 509 kronor, blir potten 5090 kronor. För deltidsanställda beräknas beloppen proportionellt till din anställningsgrad. Sedan fördelas potten mellan de anställda. Fördelning av potten är individuell och differentierad utifrån de lönekriterier som finns på din arbetsplats. Olika personer kan få olika mycket löneökning och det finns inga garantier för löneökningar för alla.

Den 8 april varslade Kommunal om stridsåtgärder efter att förhandlingarna strandat. Den 29 april gick Kommunal ut i strejk. Den 3 maj accepterade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation medlarnas bud och strejken är därmed avblåst.  

Konflikten startade efter att Svenska kyrkan sade upp det gällande kollektivavtalet med Kommunal och krävde villkorsförsämringar för att acceptera ett omställningsavtal. Ett omställningsavtal Kommunal redan har med bland annat Svenskt näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Det slutbud som medlarna lämnade sa Svenska kyrkan då nej till.

Utöver överenskommelsen med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation gällandes tidigare framförhandlade löneökningarna som kommer att betalas ut retroaktivt från 1 april, att allhelgona blir en storhelg samt att löneavtalet omfattar alla anställda på Kommunals avtalsområde är parterna överens om villkoren i ett nytt, modernt, omställningsavtal.  

Det blivande omställningsavtalet omfattar utveckling under anställning, en stärkt trygghet efter anställning, vid sjukdom, visstid och vid arbetsbrist.  Det kommer att ge ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd och studiestöd i olika former som ger ekonomiska förutsättningar för medlemmarna i Kommunal att utbilda sig eller byta inriktning mitt i livet. Nu återstår ett stort arbete för parterna att jobba ut alla detaljer med hjälp av medlarna.

Dela sidan