Storhelgstillägg påsken 2024


För dig som arbetar under påsken är det många dagar som ger extra ob-ersättning, så kallat storhelgstillägg. Vilken ersättning du får beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Här hittar du aktuella ob-tillägg vid påskhelgen 2024 för de olika avtalen.

Konstgjorda kycklingar och plastfjädrar.
Foto: Malcolm Hanes.

Hitta ditt avtal och din ob-ersättning

Om du inte vet vilket kollektivavtal du tillhör kan du logga in på Mina Sidor för att se det. 

Kommun, region och Sobona

SKR och Sobona, AB/HÖK 

När: Från klockan 18.00 dagen före långfredagen till klockan 07.00 på dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 118,80 kronor (storhelgstillägg natt, 22-06 natt mot helgdag: 142,60 kronor) 

(Just nu pågår förhandlingar för detta avtal. Avtalet löper ut den 1 april 2024. Därför går det inte att säga i dagsläget vad OB-ersättningen kommer vara från den 1 april och framåt.)

Friskolor och privata förskolor

Almega Tjänsteföretagen Friskolor 

När: Från klockan 18.00 på skärtorsdagen, till klockan 07.00 vardagen närmast efter helg.

Ersättning/timme: 124,80 kr

Arbetsgivaralliansen Folkhögskola

När: Från klockan 19.00 dag före långfredagen, till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 123 kr

Arbetsgivaralliansen Skola utbildning

När: Från klockan 19.00 dag före långfredagen, till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 123 kr

Privat vård, äldreomsorg, omsorg och behandling samt personlig assistans

Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg

Alla OB ersättningar bygger på divisorer. OB-taket är 22 967 kronor.

När: Från klockan 18.00 på skärtorsdagen till kl. 00.00 första vardagen efter helg.

Ersättning/timme: Månadslön/200 

Fremia Hälsa, vård och övrig omsorg 

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen, till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 116,37 kronor

Fremia Personlig assistans 

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen, till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.
Ersättning/timme: 119,85 kronor

Sobona Personlig Assistans 

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen, till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.
Ersättning/timme: 119,85 kronor

Almega Vårdföretagarna Bransch E Vård och behandlingsverksamhet samt omsorg

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 120,30 kronor

Almega Vårdföretagarna Bransch F Äldreomsorg 

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 119,92 kronor

Almega Vårdföretagarna Bransch G personlig assistans

När: För ordinarie arbetstid och mertid förlagd till tid från klockan 18.00 dag före långfredagen klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 120,33 kronor

Almega Vårdföretagarna Bransch H ambulans 

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen klockan 07.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 130,60 kronor

Trafik

Bussbranschavtalet Linjetrafik

När: Från klockan 00.00 natt mot långfredag till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 85,58 kronor

Bussbranschavtalet Beställningstrafik 

När: Från klockan 00.00 natt mot långfredag till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 85,58 kronor

Sobona Trafik 

När: Från klockan 00.00 natt mot långfredag till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 87,50 kronor

Fastighet, service, gata och park

Fastigo S-avtal 

När: Från klockan 18.00 dagen före långfredagen till klockan 06.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 129,97 kronor 

Visita 

När: från klockan 00.00 på påskafton till klockan 24.00 på annandag påsk.

Ersättning/timme: 114,18 kronor

Grön sektor/djur och natur

Gröna arbetsgivare Lantbruk

När: gäller från och med långfredagen till och med annandag påsk.

Ersättning/timme: 112,43 kronor

Almega tjänsteföretagen ridhusföretag

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag – fredag 17:30 – 06:00. Lördagar efter kl 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.

Ersättning/timme: 46,85 kronor

Almega tjänsteföretagen banarbetare 

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – för ordinarie arbete som infaller på lör-, sön- och helgdagsaftnar samt efter kl 16:30 måndag – fredag utgår ett tillägg/tim. 

Ersättning/timme: 60,38 kronor

Almega tjänsteföretagen hästskötare 

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag – fredag 17:30 – 06:00. Lördagar efter klockan 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.

Ersättning/timme: 41,64 kronor

Kyrkor och trossamfund

Arbetsgivaralliansen trossamfund och ekumeniska organisationer

När: Från klockan 18.00 på skärtorsdagen till och med klockan 00.00 första vardagen efter helg. 

Ersättning/timme: månadslön/150

Svenska kyrkan/IDEA trossamfundet Svenska kyrkan

När: Från klockan 18.00 dagen före långfredagen till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 125,00 kronor (från och med 1 april 2024: 129,00  kronor)

Hittar du inte ditt avtal?

Om ditt avtal inte är med i listan, eller om du inte vet vilket avtal du går under kan du kontakta din sektion eller Kommunal Direkt.

Med reservation för felskrivningar. 

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar