Storhelgstillägg påsken 2023


2023-03-20

Under påsk är det många dagar och tider som ger extra ob-ersättning, så kallat storhelgstillägg. Vilken ersättning du får beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Här hittar du aktuella ob-tillägg vid påskhelgen 2023 för de olika avtalen.

Påskris med prydnader som föreställer ägg.
Foto: Kommunal.

Hitta ditt avtal och din ob-ersättning

Om du inte vet vilket kollektivavtal du tillhör kan du logga in på Mina Sidor för att se det. 

Kommun, region och Sobona

SKR och Sobona, AB/HÖK 

När: Från klockan 18.00 dagen före långfredagen till klockan 07.00 på dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 114,10 kr (storhelgstillägg natt, 22-06 natt mot helgdag: 137,00 kr) 

(Nya ersättningsnivåer i AB/HÖK kommer att fastställas av parterna efter att det så kallade märket är satt. Dessa kommer att gälla retroaktivt från den 1 april 2023)

Friskolor och privata förskolor

Almega Tjänsteföretagen Friskolor 

När: Från klockan 18.00 på skärtorsdagen, till klockan 07.00 vardagen närmast efter helg.

Ersättning/timme: 119,90 kr

Arbetsgivaralliansen Folkhögskola

När: Från klockan 19.00 dag före långfredagen, till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 118,15 kr

Arbetsgivaralliansen Skola utbildning

När: Från klockan 19.00 dag före långfredagen, till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 118,15 kr

Privat vård, äldreomsorg, omsorg och behandling samt personlig assistans

Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg

Alla OB ersättningar bygger på divisorer. OB-taket är 22 062 kr.

När: Från klockan 18.00 på skärtorsdagen till kl. 00.00 första vardagen efter helg.

Ersättning/timme: Månadslön/200 

Fremia Hälsa, vård och övrig omsorg 

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen, till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 111,79 kr

Fremia Personlig assistans 

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen, till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.
Ersättning/timme: 115,13 kr 

Sobona Personlig Assistans 

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen, till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.
Ersättning/timme: 113,85 kr

Almega Vårdföretagarna Bransch E Vård och behandlingsverksamhet samt omsorg

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 115,60 kr

Almega Vårdföretagarna Bransch F Äldreomsorg 

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 115,20 kr

Almega Vårdföretagarna Bransch G personlig assistans

När: För ordinarie arbetstid och mertid förlagd till tid från klockan 18.00 dag före långfredagen klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 115,59 kr

Almega Vårdföretagarna ambulans 

När: Från klockan 18.00 dag före långfredagen klockan 07.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 125,46 kr

Sobona Vård och omsorg

Avtalet har upphört och för dig som tidigare gick på detta avtal gäller nu SKR och Sobona/AB HÖK, se överst i listan. 

Trafik

Bussbranschavtalet Linjetrafik

När: Från klockan 00.00 natt mot långfredag till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 82,21 kr

Bussbranschavtalet Beställningstrafik 

När: Från klockan 00.00 natt mot långfredag till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 82,21 kr

Sobona Trafik 

När: Från klockan 00.00 natt mot långfredag till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 84,10 kr

Fastighet, service, gata och park

Fastigo S-avtal 

När: Från klockan 18.00 dagen före långfredagen till klockan 06.00 dagen efter annandag påsk. 

Ersättning/timme: 124,85 kr 

Visita 

När: från klockan 00.00 på påskafton till klockan 24.00 på annandag påsk.

Ersättning/timme: 109,68 kr

Grön sektor/djur och natur

Gröna arbetsgivare Lantbruk

När: gäller från och med långfredagen till och med annandag påsk.

Ersättning/timme: 108,00 kr

Almega tjänsteföretagen ridhusföretag

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag – fredag 17:30 – 06:00. Lördagar efter kl 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.

Ersättning/timme: 45,00 kr

Almega tjänsteföretagen banarbetare 

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – för ordinarie arbete som infaller på lör-, sön- och helgdagsaftnar samt efter kl 16:30 måndag – fredag utgår ett tillägg/tim. 

Ersättning/timme: 58,00 kr

Almega tjänsteföretagen hästskötare 

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag – fredag 17:30 – 06:00. Lördagar efter klockan 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.

Ersättning/timme: 40,00 kr

Kyrkor och trossamfund

Arbetsgivaralliansen trossamfund och ekumeniska organisationer

När: Från klockan 18.00 på skärtorsdagen till och med klockan 00.00 första vardagen efter helg. 

Ersättning/timme: månadslön/150

Svenska kyrkan/IDEA trossamfundet Svenska kyrkan

När: Från klockan 18.00 dagen före långfredagen till klockan 07.00 dagen efter annandag påsk.

Ersättning/timme: 122,30 kr (Ersättningen kan komma att ändras då avtalet går ut den 31 mars.)

Hittar du inte ditt avtal?

Om ditt avtal inte är med i listan, eller om du inte vet vilket avtal du går under kan du kontakta din sektion eller Kommunal Direkt.

Med reservation för felskrivningar. 

Kategorier

Dela sidan