Storhelgstillägg midsommar 2022


Sommaren är i antågande och för många innebär det semester, men även periodvis intensivt jobb. Midsommarhelgen ger extra ob-ersättning i många avtal, så kallat storhelgstillägg. Vilken ersättning du får beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Här hittar du aktuella ob-ersättningar under midsommar 2022 för de olika avtalen.

Överdelen av midsommarstång.
Foto: Marie Linnér.

Hitta ditt avtal och din ob-ersättning

Om du inte vet vilket kollektivavtal du tillhör kan du logga in på Mina Sidor för att se det. 

Kommun, region och Sobona

SKR och Sobona, AB/HÖK 

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter. 
Ersättning/timme: 114,10 kr (storhelgstillägg natt, 22-06 natt mot helgdag: 137,00 kr) 

RiB, räddningstjänst i beredskap 

När: Vid beredskap under tid kl. 00.00-24.00 på midsommarafton och midsommardagen.
Ersättning/timme: 100 procent av beredskapsersättningen. 

Friskolor och privata förskolor

Almega Tjänsteföretagen Friskolor 

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton, till klockan 07.00 vardagen närmast efter helg.
Ersättning/timme: 117,10 kr

Arbetsgivaralliansen Folkhögskola

När: Från klockan 19.00 dag före midsommarafton, till klockan 07.00 vardagen närmast efter.
Ersättning/timme: 118,15 kr

Arbetsgivaralliansen Skola utbildning

När: Från klockan 19.00 dag före midsommarafton, till klockan 07.00 vardagen närmast efter.
Ersättning/timme: 118,15 kr

IDEA Skolor

Gick från och med 1/8-2021 över till Fremia fristående skolor, förskolor och fritidshem som inte har OB-ersättningar. 

Privat vård, äldreomsorg, omsorg och behandling samt personlig assistans

Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg

Alla OB ersättningar bygger på divisorer. OB-taket är 21 629 kr.
När: Från klockan 07.00 på midsommarafton till kl. 00.00 första vardagen efter helg.
Ersättning/timme: Månadslön/200

Fremia Hälsa, vård och övrig omsorg (fd KFO)

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton, till klockan 07.00 första vardagen efter helg. 
Ersättning/timme: 108,96 kr

Fremia Personlig assistans (fd KFO)

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton, till klockan 07.00 första vardagen efter helg. 
Ersättning/timme: 113,09 kr 

Sobona Personlig Assistans (fd KFS) 

När: Från klockan 18.00 dag före midsommarafton, till klockan 07.00 första vardagen efter helg.
Ersättning/timme: 111,84 kr

Almega Vårdföretagarna Bransch E Vård och behandlingsverksamhet samt omsorg

När: Från klockan 18.00 dag före midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter.
Ersättning/timme: 115,60 kr

Almega Vårdföretagarna Bransch F Äldreomsorg 

När: Från klockan 18.00 dag före midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter.
Ersättning/timme: 115,20 kr

Almega Vårdföretagarna Bransch G personlig assistans

När: För ordinarie arbetstid och mertid förlagd till tid från klockan 18.00 dag före midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter.
Ersättning/timme: 112,88 kr

Almega Vårdföretagarna ambulans 

När: Från klockan 18.00 dag före midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter. 
Ersättning/timme: 122,52 kr

Sobona Vård och omsorg

Avtalet har upphört och för dig som tidigare gick på detta avtal gäller nu SKR och Sobona/AB HÖK, se överst i listan. 

Trafik

Bussbranschavtalet Linjetrafik

När: Från klockan 00.00 natt mot midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter. 
Ersättning/timme: 80,30 kr

Bussbranschavtalet Beställningstrafik 

När: Från klockan 00.00 natt mot midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter. 
Ersättning/timme: 80,30 kr

Sobona Trafik 

När: Från klockan 00.00 dag före midsommarafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter. 
Ersättning/timme: 82,90 kr

Fastighet, service, gata och park

Fastigo S-avtal 

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton till klockan 06.00 dagen efter. 
Ersättning/timme: 124,85 kr 

Visita 

När: från klockan 00.00 på midsommarafton till kl. 24.00 på midsommardagen.
Ersättning/timme: 107,11 kr

Grön sektor/djur och natur

Gröna arbetsgivare Lantbruk

När: gäller från och med midsommarafton till och med midsommardagen.
Ersättning/timme: 106,00 kr

Almega tjänsteföretagen ridhusföretag

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag–fredag 17:30–06:00. Lördagar efter kl. 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.
Ersättning/timme: 45,00 kr

Almega tjänsteföretagen banarbetare 

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – för ordinarie arbete som infaller på lör-, sön- och helgdagsaftnar samt efter kl. 16:30 måndag–fredag utgår ett tillägg/tim. 
Ersättning/timme: 58,00 kr

Almega tjänsteföretagen hästskötare 

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag–fredag 17:30–06:00. Lördagar efter kl. 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.
Ersättning/timme: 40,00 kr

Kyrkor och trossamfund

Arbetsgivaralliansen trossamfund och ekumeniska organisationer

När: Från klockan 07.00 på midsommarafton till klockan 00.00 första vardagen efter helg. 
Ersättning/timme: månadslön/150

Svenska kyrkan/IDEA trossamfundet Svenska kyrkan

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton till klockan 07.00 första vardagen efter.
Ersättning/timme: 122,30 kr

Hittar du inte ditt avtal?

Om ditt avtal inte är med i listan, eller om du inte vet vilket avtal du går under kan du kontakta din sektion eller Kommunal Direkt.

Med reservation för felskrivningar. 

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar