Stora arbetsmiljöbrister på kirurgavdelning på Södra Älvsborgs sjukhus


2017-03-29

Kirurgavdelningen på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås har under en längre tid saknat personal. Störst är bristen på sjuksköterskor och för att minska belastningen har antalet vårdplatser minskats. Det har inte gjort arbetet lättare. Istället har Kommunal och Vårdförbundet gjort varsin 6 6a-anmälan till arbetsmiljöverket.

I varsin anmälan till arbetsmiljöverket beskriver undersköterskor och sjuksköterskor på en av kirurgavdelningarna vid Södra Älvsborgs Sjukhus hur de lider av samvetsstress, sömnsvårigheter och yrsel på grund av personalbrist och överbeläggningar. Till arbetsgivaren har skyddsombuden för Kommunal och Vårdförbundet ställt kravet att arbetet anpassas till personalens resurser och att åtgärder ska vidtas för att minska den psykiska påfrestningen på medarbetarna.

För en tid sedan minskades antalet vårdplatser på avdelningen som ett resultat av personalbristen. Men beslutet om färre vårdplatser har i stället snarare ökat än minskat belastningen. Skyddsombuden kräver därför att kraven i arbetet anpassas till personalens resurser och att arbetsgivaren måste göra något för att minska påfrestningen på medarbetarna. Kommunal kräver också att en handlingsplan upprättas.

Arbetsgivaren har tidigare svarat att fler undersköterskor ska anställas för att avlasta sjuksköterskorna från omvårnadsarbetet, och att det ska tas fram tydlig arbets- och rutinbeskrivning i syfte att hjälpa personalen att prioritera. Skyddsombuden är inte nöjda med arbetsgivarens svar och har därför skickat ärendet till Arbetsmiljöverket för att få hjälp.

Kategorier

Dela sidan