Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Stor satsning på möteshus för medlemmarna i Kommunal Väst

Alströmergatan 4
På Alströmergatan 4 hittar du Kommunal Västs expedition.
Foto: Jenny Segersten
2016-11-24
Kommunal Västs expedition ska gå från att vara ett kontor med en studielokal till ett möteshus med ett kontor i.

Avdelning Västs högsta beslutande församling, representantskapsmötet, beslutade idag 24 november att bevilja styrelsens förslag om att investera 48 miljoner kronor i en total upprustning av avdelningens lokaler.

Byggnaden ägs av avdelningen och är i behov av omfattande renoveringar för att fungera tillfredsställande vid utbildningar, medlemsmöten och i den dagliga arbetsmiljön för Kommunal Västs anställda och förtroendevalda.

Resultatet kommer att bli en attraktiv mötesplats för medlemmarna.

Vi kommer att spara stora pengar på att lägga våra olika verksamheter här i medlemmarnas eget hus, istället för att hyra in oss på olika konferensanläggningar på stan

säger Henrik Johansson, lokalkontorschef på Kommunal Väst.

Kommunal arrangerar varje år ett stort antal utbildningar för sina fackliga ombud. Kurser och andra medlemsträffar kommer snart att kunna hållas i moderna och attraktiva lokaler. I dagsläget är inte huset tillgänglighetsanpassat och brandskyddet är bristande, vilket gör att lokalerna inte är öppna för en del besökare.

Målet med de nya lokalerna är att skapa en mötesplats som är välkomnande för medlemmarna och dit man gärna går för att delta i olika aktiviteter. Lokalerna ska vara öppna och direkt anpassade för de verksamheter som är av intresse för medlemmarna.

Det är en stor utgift då både underhållsarbetet och ombyggnationen är omfattande. Men hela kostnaden kommer att täckas av den förtjänst som avdelningen gjorde vid försäljningen av kursgården Budskär 2012. Jag ser det här som en god investering av medlemmarnas tillgångar. Byggnaden ökar i värde och vi investerar vårt kapital på ett klokt sätt, istället för att bara ha det på banken

fortsätter Henrik Johansson.

Avdelningsstyrelsens vision är att medlemmarna ska känna sig välkomna till huset och att de ska uppskatta att använda de moderna och genomtänkta lokalerna. Förutom den ekonomiska vinsten av insparade konferenslokaler och att vårda avdelningens egendom, finns det ett eget värde i att huset öppnas upp och kan användas av medlemmarna på ett bättre sätt.

I början av 2018 hoppas Kommunal Väst att kunna slå upp portarna för den nya expeditionen och ser då fram emot liv och rörelse i huset och många spännande möten.

Kategorier

Väst