Stor minskning av undersköterskor riskerar ge sämre kvalitet i sjukvården


2013-12-12

Sedan 1990-talet har antalet undersköterskor i Sverige minskat med 25 procent, visar Kommunals medlemsstatistik. Trots att det är denna yrkesgrupp som är utbildad för den patientnära omvårdnaden. Konsekvensen blir en försämrad kvalitet i sjukvården. Det visar Kommunals rapport ”Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs”.

I debatten talas det ofta om satsningar på bättre kvalitet i hälso- och sjukvården. Mer sällan talas det om vad som är kvalitet för patienterna. För den majoritet av befolkningen som inte är i kontakt med sjukvården värderas tillgänglighetsfrågorna högst. För patienter som är inne i sjukvården blir perspektiven ofta annorlunda. Då handlar det om trygghet och om individuellt omhändertagande av den enskilda patienten, om att behålla värdigheten.

Den yrkesgrupp som är utbildad för det patientnära arbetet, undersköterskan, har minskat drastiskt. Var fjärde undersköterska har försvunnit i Sverige sedan mitten på 1990-talet medan antalet läkare och sjuksköterskor ökat. Det behövs fler, inte färre, kompetenser för att skapa en god vård kring patienten och det behövs fler, inte färre yrkesgrupper, för att klara framtidens rekryteringsbehov. Enligt Sveriges kommuner och landsting finns ett behov av 24 000 nya undersköterskor i landet inom fem år. I storstäderna är behoven störst, i Stockholm behövs exempelvis 5300 undersköterskor. Vi menar att det sannolikt behövs än fler för att klara den totala personalförsörjningen.

- Undersköterskan är den som spenderar mest tid och finns närmast den sjuka patienten. Omvårdnad handlar om att behålla värdigheten och att varje patients behov omhändertas individuellt och kvalificerat. Det är inte värdigt svensk sjukvård att patienterna inte får tillräckligt med hjälp att gå på toaletten eller att det är smutsigt och oordning runt patienten. Därför är neddragningen av undersköterskor ett stort problem för patientkvaliteten och patientsäkerheten, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.

I en undersökning som Kommunal gjort bland medlemmar som är undersköterskor upplever nästan 3 av 4 att den patientnära omvårdnaden brister minst en gång i veckan. 66 procent av undersköterskorna upplever att patienterna sätter mycket stort värde på det omvårdnadsarbete som undersköterskorna arbetar med. Endast 5 procent upplever att politikerna sätter ett högt värde på deras arbete.

- För att klara framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården behövs fler – inte färre – kompetenser. Vi är övertygade om att framgångsreceptet är att arbeta i team med olika kompetenser runt patienten. Politikerna och cheferna i sjukvården har inte förstått värdet av omvårdnad i sjukvården, de tror snarare på att ersätta en yrkesgrupp med en annan genom att konvertera undersköterskor till sjuksköterskor. Den politiken har nått vägs ände, säger Annelie Nordström.

Stor minskning av undersköterskor riskerar ge sämre kvalitet i sjukvården

Rapporten "Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs" (pdf) (pdf)

Dela sidan