Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Stödpegagoger med uppdrag att skapa en meningsfull vardag

Mia och Jessica är stödpedagoger i Gislaveds kommun.
Mia och Jessica är stolta stödpedagoger som drivs av alla människors lika värde.
Foto: Sofia Tollbo
Mia Wahlstedt och Helena Svensson arbetar vid datorn på Ängsgatan i Gislaved.
Helena tar fram en matsedel och visar här resultatet för Mia Wahlstedt
Foto: Sofia Tollbo
Jessica Tiger handleder Jesper som arbetar vid datorn.
Jesper Asp bor på andra sidan gatan och har ett stort intresse för utryckningsfordon. Jag älskar allt som tutar och blinkar, berättar han med ett stort leende.
Foto: Sofia Tollbo
2018-01-15
—Vi får se människor växa för hos oss ska alla få känna sig sedda, säger Jessica Tiger och Mia Wahlstedt som arbetar som stödpedagoger i Gislaveds kommun.

I den dagliga verksamheten på Ängsgatan 4 arbetar man med media, kontor och service. Det innebär bland annat att arbetstagarna tar fram kognitivt stöd för andra verksamheter inom funktionshinderverksamheten. Det kan vara i form av att ta fram, skriva ut och laminera så kallade pictogram och inprint-bilder som används till veckoplanerare ute i verksamheterna.

Med hjälp av dessa bilder förstärker man kommunikationen för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Arbetstagarna producerar också matsedlar, månadsböcker och kokböcker till verksamheter runt om i kommunen. Gruppen samverkar med daglig verksamhet i Burseryd och Värnamo och gör en lättläst tidning ihop- Tidningen på G.

Det är med värme, positiv energi och ett påtagligt engagemang Mia och Jessica berättar mer om sitt yrke som stödpedagoger.

 

Hur skulle ni beskriva ert jobb?


—  Som stödpedagoger arbetar vi som pedagogiska handledare för arbetstagare i den dagliga verksamheten. Vår uppgift är att ta fram stimulerande arbetsuppgifter och handleda arbetstagarna. Det är ett kreativt och socialt yrke som kräver lyhördhet och engagemang.


Vad kännetecknar en bra stödpedagog?


— En bra stödpedagog är lyhörd och har tålamod. Hen är flexibel och kan anpassa sig efter given situation. Även kreativitet, social kompetens och engagemang är egenskaper som gör en riktigt bra stödpedagog.


Vad driver er i ert yrkesutövande?


— Det som driver mig är allas lika värde, precis som Kommunals värdegrund säger. Det är även viktigt för mig att skapa en verksamhet där alla blir sedda för dem de är och att alla känner delaktighet och kan påverka i sitt eget liv, säger Mia.


— Det som driver mig är såklart det Mia säger. Men även de små ögonblicken då man ser att man nått fram till arbetstagarna, de driver mig att fortsätta göra ett bra arbete, säger Jessica.

 

Arbetstagarna har stort förtroende för oss, vi är ett team


Hur ser en vanlig dag ut?


— Vi börjar 7:30 med att läsa igenom arbetstagarnas journaler. Tack vare det kan vi hålla oss uppdaterade på hur de har det utanför jobbet. Det ger oss också möjligheten att anpassa vårt bemötande. Mellan klockan  8:00 – 10:00  kommer arbetstagarna. Som flest har vi 5 på plats samtidigt.

Vid 9:30 är det dags för fika och då går vi igenom dagen. Sedan arbetar vi fram till lunch. Vi bryter på förmiddagen och eftermiddagen för pausgympa.

Vid 11:30 är det dags för lunch. Här har alla arbetstagare med sig matlåda och vi äter tillsammans. Vi är unika på det sättet, eftersom vi inte har något separat personalrum. Vi vinner mycket på att ha det så. Arbetstagarna har stort förtroende för oss och vi bygger fina relationer tack vare det.

Efter lunch har vi det sista arbetspasset fram till 15-15:30 då arbetstagarna går hem. Då dokumenterar vi i journalsystemet och förbereder inför morgondagen.


Det bästa med ert jobb?


— Att få jobba med människor, att bekräfta dem och ge dem en meningsfull vardag. Att få vara ett stöd, skapa fina relationer och se dem utvecklas.


Vilka är utmaningarna?


— Att hitta nya arbetsuppgifter som är stimulerande och utvecklande för arbetstagarna. Här ställs krav på kreativiteten.

Vi är stolta över våra jobb, det vill vi att Kommunal ska se

Vilka fackliga frågor stöter ni på i ert arbete?


— Vi stöter inte ofta på facklig frågor här. Men trots det anser vi att det är viktigt att vara medlem i Kommunal. Tillsammans är vi starka och vi kan bidra till att hjälpa andra som har sämre förutsättningar på sina arbetsplatser.
— Vi trivs väldigt bra på jobbet tack vare det förtroende vi upplever att våra chefer har för oss! Delaktighet är väldigt viktigt, det skapar trivsel.

 

På vilket/vilka sätt vill ni att Kommunal kommunicerar med er?


— Att lyfta goda exempel och sprida positivitet. Ibland finns en gnällig ton som vi och många med oss inte kan relatera till. Vi är stolta över våra jobb och det vill vi att Kommunal ska se!