Starkt fack på Svaleboskogen driver på för en bättre arbetsmiljö


2016-06-09

Det finns en hel del att önska när det gäller arbetsmiljön på Svaleboskogens äldreboende, men de fackliga ombuden stretar på tillsammans och har en bra dialog med sina chefer.

Förvisso har man, genom Göteborgs stads extra satsning på att öka bemanningen i äldreomsorgen, fått fast anställda kollegor i en vikariepool. Dessvärre kvarstår problemet med personalbrist, de sex personerna i poolen är snart sagt ständigt uppbokade i verksamheten och inte tillgängliga som ersättare vid sjukdom. Vikariebristen leder fortfarande till stora problem då många turer helt enkelt inte kan bemannas, varken vid planerad ledighet eller plötslig sjukdom.

Förutom att det fattas händer och fötter i arbetet är resultatet många timvikarier på boendet och mycket övertidsarbete.  Det är alltså en sanning med modifikation att säga att kommunens satsning har lett till en ökad bemanning. I bästa fall har det lett till att man får in en vikarie som är hemmastadd i verksamheten, i värsta fall märks den inte av alls. För de sex personer som fått en fast tjänst istället för att arbeta på timme är det såklart en tryggare anställning, vilket är bra.

Hög arbetsbelastning leder till ohälsa

Den tunga arbetsbelastningen leder till höga sjuktal. Att kunna återhämta sig mellan arbetspassen är avgörande, både för din fysiska hälsa och för ditt psykiska välmående. Schemaläggningen ser ut som på så många andra arbetsplatser inom äldreomsorgen, sena kvällspass följs ofta av tidiga morgonpass. Resultatet är att du inte hinner vila ut och du upplever att du inte orkar med mer än arbete.

Vad finns det då för positivt att säga om Svaleboskogen som arbetsplats? Där finns flera engagerade arbetsplats- och skyddsombud som stöttar varandra. De fackliga ombuden menar också att de har fått till en bra dialog, både med de närmaste cheferna och med de ansvariga cheferna i stadsdelen. Det finns ett intresse och en lyhördhet för personalens synpunkter. Det har lett till att en arbetsgrupp har startat där fackliga företrädare ingår tillsammans med enhetscheferna och där man gemensamt ska hitta rätt åtgärder för att nå en godkänd arbetsmiljö.

Vad som också går åt rätt håll på Svaleboskogen är nattpersonalens situation. Här har bemanningen ökat de senaste åren, samtidigt har sjuktalen minskat.

Dela sidan