Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet

2021-06-07
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i flertalet regioner. Detta på grund av den omfattande smittspridningen av Covid-19.

Krislägesavtalet innebär bland annat att den ordinarie arbetstiden höjs till max 48 timmar per vecka och att vårdpersonalen får mer betalt. Dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner.

Krislägesavtalet är för närvarande aktiverat i följande regioner: 

  • Region Norrbotten
  • Region Stockholm
  • Region Jönköpings län 

Vilka arbetsgivare som aktiverar avtalet och vilka yrkesgrupper som omfattas varierar mellan de olika regionerna. 

Frågor och svar om krislägesavtalet