Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Skötare inom psykiatrin – en viktig insats och stor skillnad i människors liv

Medlemmen och skötaren Linnéa Nilsson
Medlemmen och skötaren Linnéa Nilsson
Foto: Kommunal
2018-11-21
"Det är roligt att kunna hjälpa de mest utsatta i samhället till förhoppningsvis en dräglig vardag. Mitt arbete är spännande, utvecklande samtidigt som det är tragiskt och tungt.’’ Det säger Linnéa Nilsson, skötare på psykiatrin vid Örebro Universitetssjukhus.

Linnéa Nilsson har arbetet som skötare inom psykiatrin i tio år och på observationsenheten sedan 2009. Avdelningen tar emot människor i akut livskris, aggressiva, äldre med demens, missbrukare, kvinnor med förlossningsdepressioner, personer med krigstrauman, kroniker, inklusive barn - helt enkelt alla.  En del patienter kommer till obs-enheten frivilligt och andra vårdas mot sin vilja med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

"Med andra ord är det är ett arbete som kräver hög kompetens och god utbildning. Ändå har nästan hälften av kollegorna ingen utbildning med inriktning på psykiatri. Så här kan vår vardag se ut. Har du inte utbildning vet du inte hur du bemöter en svårt sjuk patient med aggressivt beteende. Vi skötare får ett personalansvar för att dessa kollegor inte råkar illa ut fysiskt. Ibland vågar jag inte gå från jobbet när mitt arbetspass är slut om det är många oerfarna kollegor på ett arbetspass", säger Linnéa Nilsson.

Det är viktigt att hålla distans till patienterna och vara trygg i yrkesrollen. 

"Det krävs att du själv har en stadig grund att stå på och erfarenhet av arbetslivet. Du måste ha kunskap om behandlingarna och varför de behövs. Löst tyckande utan kunskap kan förvärra för patienterna."

För att ge en bra vård och en säker arbetsmiljö krävs därför utbildade skötare. Det behövs stabila personer med kunskap om psykisk ohälsa. Då minskar risken för personalen att utsättas för hot och våld. Till det krävs det bra scheman, goda ledare och högre löner. När vi träffar Linnéa har hon ägnat nästan en timme åt att byta en blöja på en patient som väger 130 kg. 

"Vi har inga lyftredskap eller andra hjälpmedel trots att vi har patienter med funktionshinder. Hade det här varit inom äldreomsorgen hade det aldrig fått gå till så här", säger hon.

Ibland går överfallslarmet. Det kan handla om att någon är våldsam och risken finns att patienten kan skada sig själv eller någon annan. När blir du rädd?

"Det är när en patient tystnar och jag förstår att vi inte har kontrollen över situationen längre. Då backar jag.", säger Linnéa.

Uppträder personalen fel i en sådan situation kan det bli farligt.

"När elever är oroliga, rädda och nervösa och inte har kunskap om hur de ska hantera en psykiatrisk patient smittar det av sig på patienterna."

Observationsavdelningen har haft flera allvarliga incidenter som har drabbat både skötare och patienter.

"I flera år har skyddsombud påpekat att avdelningens utformning ej är anpassad för att bedriva psykiatrisk intensivvård (PIVA). Den är inte byggt för att hantera dessa patienter och det har vi påpekat i risk- och konsekvensbedömningar."

De senaste åren söker många som befinner sig i en tillfällig livskris hjälp.

"Idag är det inte längre tabu att må psykiskt dåligt. Människor söker sig till psykiatriska akutmottagningen även vid exempelvis skilsmässor, dödsfall eller när pojkvän/flickvän har gjort slut. Det verkar som att familjemedlemmar inte längre har tid att prata med varandra."

Trots många svåra situationer i arbetet trivs Linnéa – dagligen märker hon att skötarna gör en viktig insats och stor skillnad i människors liv. Men hon behöver fler utbildade kollegor.

"Yrkets status måste höjas och fler få upp ögonen för yrket. Intagningskraven till utbildningen behöver höjas och på yrkesskolorna måste man kontrollera elevernas lämplighet för yrket. Det borde även Komvux göra. Tack vare sektionens engagemang för psykiatrin kom vi med i undersköterskesatsningen, som gav en extra peng i plånboken. Det var väldigt viktigt", säger Linnéa Nilsson.