Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Skellefteåmodellen: Egen erfarenhet blev framgångsrikt arbetsmiljöprojekt

2015-04-14
Projekt som bygger på egen erfarenhet blir oftast de allra bästa. Den erfarenheten har Stefan Magnusson. Han är brandman och ligger bakom Skellefteåmodellen som är grunden till projektet Friska brandmän. Modellen sprider sig nu över världen.

Allt började egentligen för 31 år sedan, när Stefan Magnusson för första gången klev in på brandstationen i Skellefteå. Då började han fungera på hur allt hänger ihop med brandmännens arbetsmiljö.

– Det är en speciell miljö att vara i, och miljön på brandstationen där vi tillbringar 80 till 90 procent av vår arbetstid är markant skild från den som är på brandplatsen, berättar Stefan

På brandstationen är miljön ”normal”: varm, ljus och till synes ren men det är förrädisk verklighet. Alla osynliga, obekanta ämnen som kommer till brandstationen varje gång brandpersonalen återkommer från en brandplats innehåller en mix av farliga ämnen som påverkar brandpersonalens arbetsmiljö och hälsa över lång tid.

– Vi hanterar farliga ämnen dygnet runt utan att vara medvetna om det, säger Stefan Magnusson.

Det är känt sedan länge att brandmän i högre utsträckning än andra yrkesgrupper drabbas av vissa typer av farliga sjukdomar senare i livet. Något som definitivt har med arbetsmiljön att göra – inte bara på brandplatsen utan även i arbetet på brandstationen.

– Jobbet är ibland väldigt fysiskt och vår arbetsgivare är den enda i Sverige som mäter medarbetaras fysiska kapacitet.  Människor som är intresserade av att hålla en bra fysisk kapacitet är generellt intresserad av en hälsosam livsstil, vilket gör det än mer paradoxalt att just den här gruppen drabbas mer än genomsnittet i samhället. Där ligger nyckeln till att något står inte rätt till på arbetsplatsen.

Prestigelöst samarbete var framgångsfaktor

Sagt och gjort. Stefan Magnusson bestämde sig för att göra något åt situationen och för tio år sedan satte han sig ner och diskuterade saken i ett tvärfackligt forum. Kommunal och Brandmännens riksförbund (BRF) kom tillsammans fram till att problemet är gemensamt och startade ett projekt ihop med arbetsgivarna SKL och Pacta, med Arbetsmiljöverket (AMV) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som referensgrupp.

– Vi beslutade oss för att samarbetsprojektet ska vara helt prestigelöst. Ingen ska ta åt sig äran, alla ska sträva mot samma mål.  Det har varit den enskilt största framgångsfaktorn. Vi står gemensamt för den inställningen.

Resultatet blev Friska brandmän och ”Skellefteåmodellen”, som går ut på, att när släckningsarbetet är klart byter brandmannen sina kontaminerade arbetskläder mot rena kläder. De kontaminerade arbetskläderna stoppas direkt i påsar och tas med till brandstationen för tvätt. Metoden gör att andra brandmän inte exponeras för de cancerogena ämnena i omklädningsrummet. Även utrustning och brandfordon saneras. Det handlar om att utveckla rutiner som alla kan följa på ett enkelt sätt och att alla arbetar efter en viss modell efter varje brand.

På varje brandstation i Sverige

Framgången för modellen har varit stor. Den har idag fått genomslag i princip på varje brandstation i hela Sverige med lokala anpassningar.

Stefan Magnusson har alltså haft flera heltidsjobb de senaste åren. Ett som brandman i Skellefteå, och ett som föreläsare och utbildare inom Skellefteåmodellen. Nu har ryktet spridit sig även utomlands och projektet får förfrågningar från hela Europa och även USA. Boken ”Friska brandmän – Skellefteåmodellen förbättrar arbetsmiljön” (skriven av Stefan Magnusson och brandingenjören David Hultman) som kom ut för ett par månader sedan har redan både sålt slut och översatts till engelska.

Hur ser framtiden ut?
– Vi ser ingen avmattning av intresset för Friska Brandmän och Skellefteåmodellen, snarare en ökning för att ytterligare utveckla konceptet.

Och Stefan Magnusson har fler saker han vill utforska och arbeta med.

– En av de viktigaste är något potentiellt allvarligt som det ännu inte finns så mycket forskning kring: fertilitetsproblem hos brandmän. Det finns många indikationer på att det förekommer och det ska projektet undersöka.

Av: Johanna Stenius

Fakta Skellefteåmodellen

Skellefteåmodellen ligger till grund för projektet Friska brandmän som drivs av Kommunal och Brandmännens riksförbund (BRF) tillsammans med arbetsgivarna SKL och Pacta. Projektet med att förbättra arbetsmiljön har fått Good Practice Award som delas ut av Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Nu har även en bok kommit ut: ”Friska brandmän – Skellefteåmodellen förbättrar arbetsmiljön” av Stefan Magnusson och David Hultman.