Skärpta krav på att få hjälp under natten


2017-02-17

Under flera år har bemanningen nattetid vid många särskilda boenden kritiserats. Förra året skärptes kraven genom en ändring i socialtjänstförordningen. De äldre skulle ha rätt till hjälp utan dröjsmål även mitt i natten. Ändå visar en granskning från radions Ekoredaktion på ett 40-tal anmälningar om bristande nattbemanning.

Det här är helt oacceptabelt, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande.

Dagens Eko har granskat anmälningarna till inspektionen för vård och omsorg, IVO och här finns exempel på boenden där två personer har ansvar för fyra olika våningsplan. Den låga bemanningen innebär också att det händer att äldre blir inlåsta på sina avdelningar.


Det senaste året har IVO förelagt åtgärder för minst sex vårdgivare med viten på mer än en halv miljon kronor vardera.

- Arbetsgivarna är skyldiga att se till att det finns personal som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål och det innebär att bemanningen måste anpassas efter det. Att IVO:s inspektioner visar på samma brister som innan de skärpta kraven kom till - det fortsätter att underminera kvalitén i äldreomsorgen.

- Både för de äldre som inte får den hjälp de har rätt till och för våra medlemmar som får en orimlig arbetsmiljö och blir de som får bära arbetsgivarnas bristande bemanning både fysiskt och psykiskt, säger Tobias Baudin.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar nu med bland annat med ett underlag för upphandling av välfärdsteknik.

- Att vara på ett särskilt boende innebär ett behov av vård och omsorg och ett grundläggande hjälpbehov dygnet runt. Detta kan inte tillgodoses av tekniklösningar utan kräver tillgänglig personal, säger Tobias Baudin.

Dela sidan