Ökad skaderisk på semestern - se över ditt försäkringsskydd


2016-06-13

När det är dags att planera semesterresan laddar de flesta upp med information om resmål, kostnader och möjliga kringaktiviteter. Andra lägger ned en hel del tid på att göra egna resplaner istället för att som tidigare åka på charterresa. Men det är viktigt att komma ihåg att även se över försäkringarna innan du åker!

Kommunal och Folksam vill uppmärksamma behovet av att se över försäkringsskyddet i samband med att du planerar en resa. Ibland kanske du behöver komplettera försäkringarna – men det är också viktigt att veta vad du ska göra om något händer.

Kommunals hemförsäkring innehåller ett reseskydd som täcker in de flesta situationer du kan råka ut för på utlandsresan. Hemförsäkringen går att uppgradera med tillägget ”Resklar” så att reseskyddet också förbättras. Försäkringen är uppskattad och mycket bra men från Folksams och Kommunals sida är det bekymmersamt att premien, och därmed medlemsavgiften, ser ut att komma behöva höjas på grund av att många medlemmar inte vet vad de ska göra när de blir sjuka eller drabbas av olycksfall på sin utlandssemester.

Undvik omotiverade kostnader

Reseskyddet som är ett av flera moment i hemförsäkringen har nu gått upp i täten som den mest kostsamma delen i hemförsäkringen, före brand och inbrott som tidigare varit det som kostat mest. Förklaringen är naturligtvis att vi reser mera och därför drabbas också flera av sjukdom och olycksfall under resorna. Däremot skulle många omotiverade kostnader kunna undvikas om resenären kände till vad man ska göra när man blir sjuk på semesterresan.

Svenskar kan vara lite naiva när det gäller dessa frågor, anser försäkringsbranschen. När något händer så uppsöker resenären lättast den vård som hotellet eller taxichauffören rekommenderar utan att förstå att dessa tecknat överenskommelser med vårdinrättningar att göra detta mot viss provision. När vårdgivaren ser att resenären är försäkrad är det inte ovanligt att det görs en hel del onödiga provtagningar, och ibland operationer, som faktureras Folksam.

Förhandlades ner ett par miljoner

Folksam kan visa på exempel från sjukhus i USA som fakturerat vård för ett försäkringsfall som senare har kunnat förhandlas ned med ett par miljoner. För ett försäkringsfall! Som ett exempel kan nämnas att kostnaden för ett ambulansflyg från Thailand är den samma som för en veckas intensivvård i USA eller för 500 läkarbehandlingar i Grekland.

För att undvika att kostnaden för försäkringen, och därmed att medlemsavgiften till facket ökar, behöver vi hjälpa till med att sprida information om vart du ska vända dig om du blir sjuk på utlandsresan. Om det bara är så att du har lite ont i magen, prata inte med hotellreceptionen, i extremfallet kan du hamna med en onödigt bortopererad blindtarm på ett mindre nogräknat sjukhus.

Ring alltid Falck eller SOS så du hamnar rätt:
Falck Global Assistance: +46 8587 717 76
SOS International +45 7010 5050

Fakta och goda råd inför semesterresan

  • Ta reda på förutsättningarna i landet du besöker när det gäller vårdstandard, vanliga sjukdomar/skador
  • Se till att ha en bra hem-/reseförsäkring. I Kommunals hemförsäkring ingår reseskydd upp till 45 dagar. Är du borta längre måste en tilläggsförsäkring för resterande tid vara tecknad och betald innan 45 dagar passerat
  • Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till akut sjukvård under tillfällig vistelse i ett EU/ESS-land
  • I övriga länder gäller olika regler. Kolla med Försäkringskassan hur det fungerar i landet du ska besöka
  • Kontakta alltid Falck TravelCare eller SOS International vid skada eller sjukdom. Telefonnumren hittar du här på sidan.
  • Ambassaden kan också hjälpa till med läkarkontakt vid behov
  • Se till att vaccinera dig vid besök i länder där det behövs
  • Ta med resebevis – intygar att du faktiskt är försäkrad när du reser. Beställ resebevis här: www.folksam.se/kundservice/bestall/resebevis
  • Grönt kort – intygar att din bil är trafikförsäkrad – ett måste i vissa länder. Beställ grönt kort här: www.folksam.se/kundservice/bestall/gront-kort
  • Europeiska sjukförsäkringskortet – ger dig rätt till sjukvård i andra EU/ESS-länder. Beställ sjukvårdskortet här:  www.forsakringskassan.se/servicewebb/start?op=12011.

Kategorier

Dela sidan