"Satsning på äldre når inte fram"


2015-09-21

Läs Eva Kärrmans replik publicerad i GP 16 juni 2015.

Med respekt för att det ute i stadsdelsnämnderna kan vara svårt att hitta pengar till alla svarta hål i budgeten, så känner jag mig tvungen att upplysa våra kommunpolitiker om att deras goda avsikter gällande äldreomsorgen fallit rätt platt.

Daniel Bernmar (V) och hans rödgröna kamrater har genomdrivit en vällovlig och rejäl satsning på stadens äldreomsorg, precis som han skriver i GP den 4 juni. Vi i Kommunal är positiva till de ansatser som gjorts och tänker att det är steg i rätt riktning. Men ärligt talat, vad spelar de här satsningarna för roll om de aldrig kommer ut i verkligheten?

Motsatt utveckling

Utan att ha exakta siffror för hur pengarna som riktats, bland annat en nödvändig förstärkning av bemanningen i äldreomsorgen, faktiskt har fallit ut, kan vi konstatera att i flertalet stadsdelar har utvecklingen varit den motsatta. Äldreomsorgen har slimmats ytterligare under 2015, verksamheter som går back måste dra ner på personalen, tjänster tillsätts inte, personal måste täcka upp för varandra på andra enheter, etcetera. Det finns undantag, Majorna-Linné till exempel, har fått en reell förstärkning. Men majoriteten av nämnderna har fördelat hela summan, eller åtminstone större delen, till annat.

Svävande svar

Då våra fackliga företrädare i de olika stadsdelarna frågat sina politiker vart pengarna tagit vägen har svaret flera gånger varit en svävande hänvisning till tjänstemannabeslut. Det här duger inte! Så länge inte stadsdelsnämnderna utför den politik som deras partier stakat ut finns det heller ingen anledning att tala om satsningar på äldreomsorgen. Vi är självfallet positiva till det budgetförlag som ligger för 2016, där äldreomsorgen återigen är prioriterad, men övertyga oss gärna om att det blir verkstad av satsningarna den här gången!

Eva Kärrman
ordförande Kommunal Väst

Läs gärna Daniel Bernmars (V) debattartikel i GP 31 maj 2015,  Vi jobbar för ökad bemanning i äldreomsorgen.

Dela sidan