Rapport: Hot och våld mot räddningstjänstpersonal - en lägesrapport


2017-02-24

Samhällets livräddare ska känna sig trygga på jobbet. För Kommunal är det en självklarhet. Idag ökar oron för hot och våld inom räddningstjänsten. Rapport från 2017.

Kommunal är ett fackförbund med en halv miljon medlemmar som arbetar inom flera hundra yrken inom kommuner, landsting och privata sektorn. Bland dessa yrken finns heltidspersonal inom räddningstjänsten och räddningspersonal i beredskap. En god arbetsmiljö spelar en central roll för att medlemmarna ska kunna trivas och utvecklas på sina jobb. Den här undersökningen beskriver i vilken utsträckning de medlemmar som verkar som heltidspersonal inom räddningstjänsten upplever hot och våld i sitt yrke. Undersökningen granskar också om det finns riktlinjer och dokumentation på plats vid hot och våld mot personal inom räddningstjänsten.

  • Ungefär var tolfte personal i räddningstjänsten uppger att de har blivit utsatta för våld i sitt yrke de senaste tolv månaderna. Ungefär var femte som arbetar i en storstadsregion uppger att de blivit utsatta för våld, vilket är nästan dubbelt så vanligt jämfört med om man arbetar i en mellanstor region.
  • Ungefär en sjättedel av personalen i räddningstjänsten anger att de någon gång under de senaste tolv månaderna har blivit hotade i sin yrkesutövning. Andelen som svarar att de utsatts för hot är större i storstäderna än i någon annan del av landet. Där ligger siffran på 22 procent.
  • Det är vanligt att personal har utsatts för hot och våld upprepade gånger.
  • Ungefär fyra av tio av de som arbetar inom räddningstjänsten är oroliga för att råka ut för hot och våld inom yrket. Andelen är högre i storstäderna än i någon annan del av landet.
  • En tredjedel av personalen i räddningstjänsten uppger att de arbetar kontinuerligt med frågan om hot och våld inom yrket på arbetsplatsen. I storstäderna ligger andelen på 58 procent.
  • 36 procent anger att det finns rutiner för dokumentation för händelser av hot och våld.

Läs mer i den bifogade rapporten samt i artikel publicerad i Expressen

Dela sidan