Personliga assistenter i Jönköping går kurs på arbetstid


2016-03-23

I sin artikel ”Assistenter får gå på kurs på arbetstid”, publicerad 2016-03-21 i KA, skriver journalisten Cecilia Alstemark om personliga assistenter i Jönköping som går kurs på arbetstid tack vare Kommunal.

Kommunal driver projekt där personaliga assistenterna i Jönköping gått en kurs om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på arbetstid.

Projektet drivs av Kommunal och syftet är trygghetsskapande åtgärder och kompetensutveckling för personliga assistenter som jobbar på arbetsgivarföreningen Kooperationens Förhandlingsorganisations (KFO) avtalsområde.

Läs mer om projektet på Kommnalarbeteren:

http://www.ka.se/assistenter-far-utbilda-sig-pa-arbetstid

Dela sidan