Organisering skapar förändring


2018-03-21

Under 4 dagar har sektion Region Halmstad och sektion Falkenberg gått kursen i organisering. Nu avslutar de den givande utbildningen och vill rikta ett stort tack till kursledarna Markus Svensson och Camilla Nielsen. Deras insats har varit fantastisk!

Det är när vi är många som står enade vi kan skapa förändring
Det är när vi är många som står enade vi kan skapa förändring
Foto: Maria Jörmalm Andersson

Syftet med organisering är att medlemmarna ska rustas för att aktivt arbeta med arbetsplatsnära fackliga frågor. Detta genom att både öka antalet arbetsplatsombud och skyddsombud. Det handlar om att få förutsättningar för ett bra bemötande och att bli mer lyhörd. Sektionen ska då fungera som en service till medlemmarna som stöttar och hjälper till vid svårare frågor. Målet med organisering är också att öka antalet medlemmar. Fackföreningen Kommunal är viktig för oss alla och engagerade medlemmar ger styrka. Det är när vi är många som står enade som vi kan skapa förändring.

Dela sidan