Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10-30
Kommunal och facken inom kommun- och landstingssektorn har tecknat ett nytt samverkansavtal med SKL och Pacta. Avtalet har en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö och gäller från och med den 1 november 2017.

− Kommunals ingång i det nya avtalet har varit att vi måste få mer fokus på arbetsmiljöfrågorna inom Kommuner och landsting, vi måste få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla arbetsplatser. Vi ser att det nya avtalet skapar förutsättningar för det, säger Johan Ingelskog, enhetschef på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

− Det har också tydliggjorts vad som ska hanteras på arpetsplatsträffar, så kallade APT, och vad som ska hanteras av parterna i samverkansgrupper. Vi tycker att det är viktigt att varje medarbetare har goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete. Vi är övertygade om att delaktighet främjar hälsa och ökar engagemanget för verksamheten, vilket bidrar till bra beslut och bättre verksamhet, säger Johan Ingelskog 

Fakta

  • Samverkansavtalet får ett nytt namn, Avtal om samverkan och arbetsmiljö.
  • Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.
  • Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.
  • Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.
  • Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

Samverkande organisationer
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat det nya samverkansavtalet med Kommunal, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Kategorier

Arbetsmiljö