Nytt avtal om omställnings- och kompetensstöd för Svenska kyrkan


Nu är parterna slutligt överens om Svenska kyrkans avtal om omställnings- och kompetensstöd. De nya reglerna gäller för anställningar som upphör från och med den 1 oktober 2022.

Illustration av två avtal mot vinröd bakgrund
Foto: Kommunal

Efter gemensamma ansträngningar har nu parterna färdigställt det framförhandlade avtalet om omställnings- och kompetensstöd. Det har slutligt skrivits under och träder i kraft den 1 oktober 2022.

– Nu har vi nått det resultat vi krävde i strejken. Nu skriver vi på ett avtal som stärker möjligheterna för medlemmarna att få bättre yrkesutveckling och omställningsmöjligheter. Jag är stolt över den kraftsamling vi gjorde tillsammans i vår förening och att vi nu kan presentera ytterligare ett modernt omställningsavtal som säkrar upp trygghet efter anställning, vid visstid och vid arbetsbrist, säger Johan Ingelsskog som är avtalssekreterare på Kommunal.

Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 blir tillgängligt för många fler arbetstagare än idag och innehåller ett antal nyheter: flera olika studiestöd, avgångsersättning och kompletterande a-kassa vid tvist och ogiltigförklaring av uppsägning. Det innehåller också löneutfyllnad, som ersätter det nuvarande lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön (protokollsanteckning 23).

Det nya avtalet gäller för alla ärenden som påbörjas från och med den 1 oktober 2022. Arbetstagare vars anställning upphör genom arbetsbrist eller sjukdom före den 1 oktober 2022 ersätts enligt det gamla omställningsavtalet.

Kyrkans trygghetsråd administrerar även fortsättningsvis omställnings- och kompetensstöden.

Vill du veta mer?

Kontakta din sektion för mer info om omställningsavtalet. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar