Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Nynäshamns kommun sviker sitt löfte till Kommunals medlemmar

2015-04-07
Nynäshamns kommun har ensidigt och utan dialog fattat ett beslut om att revidera tidsplanen för löneöversynen 2015 och därmed senarelägga att ny lön utbetalas. Detta går direkt emot den överenskommelse från 2013 där kommunen utlovade att lönerevisionen skulle slutföras i tid.

Kommunal anser att det är fullständigt oacceptabelt att Nynäshamns kommun inte bara bryter mot det samförstånd som fanns 2013 utan även väljer att fatta ett beslut om senareläggning av tidsplanen helt utan dialog i frågan. Det borde inte finnas något tvivel om att utbetalning av nya löner i enligt med löneavtalets tidsram är en av de viktigaste frågorna för kommunals medlemmar i Nynäshamn.

Kommunal i Nynäshamn kräver att Nynäshamns kommun fastställer en generell löneökning på 700 kronor per heltidsanställd medlem med utbetalning senast den 30 april.

Ytterligare kan tilläggas att Nynäshamns kommun är den enda av alla kommuner i Stockholms län som i nuläget inte klarar av att säkerställa löneöversynen i tid.