Ny överenskommelse för ökad anställningstrygghet – Visita köks- och måltidspersonal


Kommunal har träffat en överenskommelse med Visita, som innebär förändringar i kollektivavtal Visita köks- och måltidspersonal gällande allmänna anställningsvillkor. Ändringarna i kollektivavtalet gäller från och med den 1 oktober 2022, och innebär förbättringar för dig som anställd.

Illustration som föreställer handskakning.
Foto: Kommunal

Vad innebär överenskommelsen?

Till följd av att Lagen om Anställningsskydd, (LAS) ändras den 1 oktober 2022, så kommer följande anpassningar ske i kollektivavtalet. Det innebär det att anställningsformen Allmän visstidsanställning (AVA) ersätts med särskild visstidsanställning (SÄV). I och med detta sänks konverteringstiden från 2 år till 12 månader. Det betyder att du som varit anställd på SÄV kan få en tillsvidareanställning snabbare.

Det kommer även en sammanräkningsregel som innebär att om du haft tre eller flera SÄV-anställningar under en och samma kalendermånad, kan du tillgodoräkna dig tiden mellan anställningstillfällena när konverteringstiden ska räknas ihop.

Man kommer att få tillgodoräkna sig sina intjänade dagar i Allmän visstidsanställning (AVA) från och med den 1 mars 2022 till och med den 30 september 2022 när det gäller beräkning av konverteringsdagar.

"Förbättrade regler tillämpas nu fullt ut"

— Det är viktigt för Kommunal att vi har konkurrensneutrala avtal och efter konstruktiva förhandlingar har vi landat ännu en viktig pusselbit. Nu kommer de förbättrade reglerna om särskild visstidsanställning (SÄV) att tillämpas fullt ut. Det innebär att medlemmarna som jobbar som kockar och måltidspersonal inom både privata och offentliga verksamheter såsom skolor/förskolor, äldreboende, sjukhus inom Visitas avtalsområde får likvärdiga villkor som på övriga arbetsmarknaden, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Frågor och svar om överenskommelsen

Gäller detta mig som är tillsvidareanställd?

Förändringen gäller de som idag har en allmän visstidsanställning.

Vilka förändringar görs i kollektivavtalet Visita?

Förändringarna i kollektivavtalet är en anpassning till förändringar som sker genom lagändringen 1 oktober 2022. I Lagen om Anställningsskydd (LAS) byts anställningsformen ”allmän visstidsanställning” ut och ersätts av ”särskild visstidsanställning”.

På vilket sätt gynnar ändringarna i lagen mig som anställd?

Konverteringstiden sänks till 12 månader under en 5-årsperiod för särskild visstidsanställning (SÄV), i stället för 2 år under 5 år för allmän visstidsanställning (AVA).  

Med konvertering menas att visstidsanställningen övergår till en tillsvidareanställning automatiskt.

Med detta kommer även en sammanräkningsregel, som innebär att om du haft särskild visstidsanställning vid tre eller fler tillfällen under en och samma kalendermånad, räknas även dagarna mellan anställningstillfällena som anställningstid, när antal dagarna för konvertering ska räknas ihop.

Den som varit anställd på anställningsformen SÄV under 9 månader i en 3-årsperiod har företrädesrätt till ny SÄV-anställning.

Vad har arbetsgivaren för skyldigheter?

Vid anställning i särskild visstidsanställning ska arbetsgivaren informera skriftligen.

Finns det övergångsregler när ändringen träder i kraft 1 oktober 2022?

Man kommer att få tillgodoräkna sig sina intjänade dagar i allmän visstidsanställning (AVA) från och med den 1 mars 2022 när det gäller beräkning av konverteringsdagar i SÄV.

Hur påverkar detta mina möjligheter till tillsvidareanställning?

I och med att konverteringstiden till tillsvidareanställning förkortas med den nya anställningsformen SÄV, så innebär det att man får tillsvidareanställning i ett tidigare skede.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar