Ny överenskommelse för ökad anställningstrygghet med Fremia Skola, förskola och fritidshem


2022-09-16

Fremia Skola, förskola och fritidshem | Kommunal har träffat en överenskommelse med Fremia Skola, förskola och fritidshem, som innebär förändringar i kollektivavtal gällande allmänna anställningsvillkor. Ändringarna i kollektivavtalet gäller från och med den 1 oktober 2022, och innebär förbättringar för dig som anställd.

Illustration som föreställer handskakning.
Foto: Kommunal

Vad innebär överenskommelsen?

Det blir förändringar som följer med lagändringarna per den 1 oktober 2022. Framför allt innebär det att anställningsformen allmän visstidsanställning (AVA) ersätts med särskild visstidsanställning (SÄV). I och med detta sänks konverteringstiden för den anställningsformen till 12 månader (från tidigare 24 månader) under en femårsperiod. Det betyder att du som varit anställd på SÄV kan få en tillsvidareanställning snabbare.

Det kommer även en sammanräkningsregel, som innebär att om du haft tre eller flera SÄV-anställningar under en månad räknas tiden mellan dem också när konverteringstiden ska räknas ihop.

Man kommer att få tillgodoräkna sig sina intjänade dagar i allmän visstidsanställning (AVA) från och med den 1 mars 2022 till och med den 30 september 2022 när det gäller beräkning av konverteringsdagar.


"Förbättrade regler tillämpas nu fullt ut"

— Det är viktigt för Kommunal att vi har konkurrensneutrala avtal och efter konstruktiva förhandlingar har vi landat ännu en viktig pusselbit. Nu kommer de förbättrade reglerna om särskild visstidsanställning (SÄV) att tillämpas fullt ut. Det innebär att medlemmarna som jobbar inom skola, förskola och fritidshem på Fremias avtalsområde får likvärdiga villkor som på övriga arbetsmarknaden, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Frågor och svar om överenskommelsen

Förändringen gäller de som idag har en allmän visstidsanställning. 

Anledningen till förändringarna i avtalet beror på förändringar som sker genom lagändringen 1 oktober 2022. I lagen byts anställningsformen ”allmän visstid” ut och ersätts av ”särskild visstidsanställning”. 

Vilket också genomförs i kollektivavtalet. 

Konverteringstiden sänks till 12 månader under en femårsperiod för särskild visstidsanställning (SÄV), istället för 24 månader under fem år för allmän visstidsanställning.   

Med konvertering menas att visstidsananställningen övergår till en tillsvidareanställning automatiskt. 

Med detta kommer även en sammanräkningsregel som innebär att om du haft tre särskilda visstidsanställningar under en månad räknas även dagarna mellan anställningstillfällena, när dagarna för konvertering ska räknas ihop. 

Den som varit anställd på anställningsformen SÄV under 9 månader i en treårsperiod har företrädesrätt till ny SÄV-anställning.  

Vid anställning i särskild visstidsanställning ska arbetsgivaren informera skriftligen.  

Man kommer att få tillgodoräkna sig sina intjänade dagar i allmän visstidsanställning (AVA) från och med den 1 mars 2022 när det gäller beräkning av konverteringsdagar i SÄV.   

I och med att konvertering till tillsvidareanställning förkortas med nya anställningsformen SÄV, så innebär det att man får tillsvidareanställning i ett tidigare skede.

Dela sidan