Nominera till sektionsuppdrag i Falkenberg


2018-01-04

Nu är det dags för dig som är medlem i Kommunal sektion Falkenberg att nominera till sektionsuppdrag 2018.

Inkomna nomineringar ska faställas på nomineringsmötet den 1 februari 2018 kl 18.30 på Mötesplats Mölle i Falkenberg
På nomineringsmötet kan även ytterligare nomineringar ske.

Det står fritt att nominera mer än ett namn men man måste vara medlem i Kommunal sektion Falkenberg.

Nomineringar

I det bifogade dokumentet kan du se vilka poster som går att nominera till. Du hittar det längre ned på sidan. Fyll i blanketten och lämna den på sektionen.

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 22 januari 2018 på 
Sektion Falkenberg
Nygatan 40
311 31 Falkenberg

OBS! Boka in
Sektionens årsmöte 28 februari 2018.


Med vänlig hälsning

Valberedningen sektion Falkenberg

Connie Kristensson
Sofie Erlandsson 
Rebecka Kristensson

Nominera till sektionsuppdrag i Falkenberg

nominering_sek_2018._ck_doc.doc (doc)

Dela sidan