Möt Jörgen som arbetar som obduktionstekniker


Om man skulle bli ombedd att räkna upp några yrken som Kommunal organiserar är nog inte obduktionstekniker det första man skulle komma att tänka på. Trots detta så är det ett yrke vi inte skulle kunna klara oss utan. Följ med på besök hos Jörgen Eriksson som arbetar på bårhus- & obduktionsenheten på NÄL i Trollhättan.

Jörgen har jobbat 13 år som obduktionstekniker, han påbörjade först en utbildning till sjuksköterska som han hoppade av och blev undersköterska istället. Det stannade inte där utan vidare bekostade hans arbetsgivare en 1-årig yrkeshögskoleutbildning som gav honom yrkestiteln obduktionstekniker. De som blir obduktionstekniker är vanligen undersköterskor som börjar som lärlingar.


På bårhuset på Norra Älvsborgs Länssjukhus-NÄL finns 64 platser och det genomförs ca 120 kliniska obduktioner per år. Det är Jörgen tillsammans med sina kollegor som får verksamheten att flyta på. Förutom att genomföra kliniska obduktioner så ingår det även i arbetsuppgifterna att göra i ordning den avlidne för att anhöriga skall kunna komma och ta farväl, det är heller inte helt ovanligt att man tillsammans med begravningsentreprenör gör i ordning den avlidne vid kistläggning. Jörgen berättar att det kan se olika ut beroende på den avlidnes bakgrund.


Alla dödsfall är inte utav naturlig art och misstänker Jörgen och hans kollegor att något inte står rätt till görs en polisanmälan som kan leda till att rättsmedicin i Göteborg tar över obduktionen.

Exempel på sådana tillfällen när polisanmälan görs är:


 när dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning) och alltså inte enbart av sjukdom, dvs av någon annan person, olycksfall eller självmord.
 när det är svårt att avgöra om dödsfallet har förorsakats av yttre påverkan
 när någon anträffats död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet
 när det finns anledning till tveksamhet att dödsfallet har naturliga orsaker
 när dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården.
 När den avlidne inte har kunnat identifieras


Jag förstår att ni gör väldigt många delar av det arbete som sker på obduktionsenheten, vart går gränsen emellan obduktionsteknikerns arbetsuppgifter och patologens?


När det gäller obduktionsarbetet bestäms gränsen av lagen och SOSFS. Hos oss dissekerar läkarna organen som vi obduktionstekniker tar ut. Det är läkarens ansvar att dokumentera och skriva svaret till klinikerna. Jag dissekerar tillsammans med läkare ibland beroende på vilken läkare som jobbar den dagen. I bårhuset finns ingen gräns då det är vi obduktionstekniker som har det ansvaret. Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret.

Jörgen är också arbetsplats- och skyddsombud på arbetsplatsen och pratade kring hur de hela tiden jobbade för att förbättra arbetsmiljön. Bland annat så har de en ny obduktionssal med även höj- och sänkbara britsar i obduktionssalen. De föreligger även en smittorisk i flera utav arbetsmomenten och de utgår därför alltid ifrån att den avlidne bär på någon form utav smitta för att säkerställa att det inte sker några tillbud. De möter även många människor i sorg genom sitt arbete och alla hanterar sorg på olika sätt. Därför finns riktlinjer för hur personalen skall hantera hotfulla situationer och det finns möjlighet till att få tala med någon professionell kring det arbete man utför och det man kan möta på som obduktionstekniker.


Sist berättar Jörgen att man bemöter alla avlidna som att de var sovande och man stör inte en sovande i onödan.  
Etik, moral och empati är ledord i yrket.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar