Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Möt ambulanssjukvårdaren Kalle på Norra Älvsborgs Länssjukhus

Kalle Blomgren, ambulanssjukvårdare på NÄL i Trollhättan
Kalle Blomgren
Foto: Kommunal
2018-02-09
Den 11 februari är det internationella 112-dagen. En dag då man vill uppmärksamma människor runt om i EU-länderna att 112 är larmnumret du ringer om du behöver hjälp i en nödsituation. Vi vill lyfta fram Kalle Blomgren, ambulanssjukvårdare och förtroendevald i Kommunal. Här kan du läsa om hans vardag på ambulansen på Norra Älvsborgs Sjukhus.

Vad är bäst med ditt yrke?
Det är naturligtvis en bra känsla att kunna hjälpa en medmänniska som är i nöd, vi är tränade och förberedda på den uppgiften och det är en stor tillfredställelse.
Det är samtidigt en otrolig variation och ingen dag är den andra lik.

Hur många är ni som jobbar på ambulansen på Norra Älvsborgs Länssjukhus ?
Vi är ca 50 anställda och det är ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterskor, ca 30 % ambulanssjukvårdare och 70 % ambulansjuksköterskor.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det varierar, men det första vi gör är att ha ett morgonmöte för att få den aktuella informationen man måste känna till, och sedan går var och en ut och kollar ambulansen genom ett dagligt protokoll där man går igenom hela ambulansen och kontrollerar så den är utryckningsklar.

Vad gör ni när det inte är utryckningar?
Efter varje uppdrag måste ambulansen iordningställas och rengöras och sjuksköterskan måste skriva journal.Det finns många arbetsuppgifter på stationen och ambulanserna ska vara tvättade och fulltankade, sedan har vi alltid utbildningar och kontroller som ska göras kontinuerligt i ett utbildningsystem som heter TILDA. Många har specifika ansvarsområden som måste skötas. Sedan är belastningen på samtliga ambulanser 70-80 % av arbetstiden förutom tankning, tvättning och allmän service. Ambulansuppdragen ökar för varje år och har fördubblats de sista tio åren.

Hur viktig är fysiken när man är ambulanssjukvårdare?
Det är viktigt med träning som ambulanspersonal och som nyanställd testas man genom ett fystest som innebär simning, kondition och styrka.
Alla anställda har ett årligt fystest för att se att man bibehåller sin styrka för att kunna klara av jobbet. Arbetsgivaren tillhandahåller en träningslokal, men träning får ske om tid finns. Nu brukar de flesta träna före jobbet eller efter jobbet för det är så stor belastning, så man hinner ofta inte på arbetstid.

Krävs några specifika körkunskaper för att få köra ambulans? 
Ja, det finns olika ambulansfordon med olika vikter. De under 3,5 ton kan man köra med B-körkort och de över 3,5 ton krävs C1-körkort, men för att bli utryckningsförare krävs rätt körkort och utbildning som arbetsgivare tillhandahåller, och det kan se olika ut i landet, men brukar vara speciella utrycksförarutbildare. Kravet på utryckningsförare är att man måste bli godkänd efter teori, körkunskap, halkkörning och träning i stadtrafik och landsbyggd. Efter all utbildning, så måste vara godkänd av arbetsgivaren innan man får köra utryckning.

Hur blir man ambulanssjukvårdare?
Det finns YH-utbildning till ambulanssjukvårdare bland annat i Skövde har man en sådan utbildning, och kravet för att söka är att man är undersköterkska innan och det är ju bra om man har erfarenhet i akutsjukvården.

Du är ju arbetsplatsombud, skyddsombud och huvudskyddsombud, vad är bäst med att vara förtroendevald på jobbet?
Att ha möjligheten att påverka arbetsmiljön på jobbet, och att vara länken mellan mina kollegors frågor och arbetsgivaren.

Vad får du för fackliga frågor från dina kollegor?
Jag är Huvudskyddsombud på ambulanskliniken, så jag får mycket arbetsmiljöfrågor och ambulanspersonal utsätts för mycket risker i och med att vi jobbar prehospitalt med allt vad det innebär och på senare år har mycket hot- och våldsfrågor diskuterats.

Hur har ambulansförarna det på jobbet?
Det är arbetskamrater som gör att man trivs, och det är ett varierande jobb. Många tycker nog det är stressigt på senare år när ambulansuppdragen ökat så.

Vill du veta mer om att vara arbetsplatsombud? Klicka här

Hur blir man skyddsombud? Klicka här