Medlemmarna på Svartedalen manifesterar för projektet med förkortad arbetstid


2016-04-19

På torsdag 21 april kommer Göteborgs kommunfullmäktige att besluta om projektet med förkortad arbetstid på Svartedalens äldreboende ska avbrytas i förtid. Kommunals medlemmar på arbetsplatsen tycker att det är fel och manifesterar därför utanför möteslokalen. Välkommen att komma dit och stötta oss! Vi träffas på Gustav Adolfs Torg kl. 15.15. Kommunfullmäktiges möte börjar kl. 16.00 i Kronhuset.

Vi, Kommunals medlemmar på Svartedalens äldreboende, är mycket kritiska till förslaget att avbryta projektet med förkortad arbetstid på vår arbetsplats.

Att i förväg avbryta projektet innebär att

Ett viktigt forskningsresultat går förlorat. Intresset för projektet har varit enormt, och många väntar med spänning på resultet. Att inte kunna redovisa om och hur förkortad arbetstid påverkar personalens hälsa och välmående, kvaliteten på verksamheten och budgeten vore olyckligt.

Personalen måste planera om sina liv. Den 1 maj läggs arbetsscheman för nära fem månader framöver, inklusive alla semestervikarier. Det är inte OK att all personal som nu inrättat sin närmasta framtid utifrån de villkor som de blivit lovade, nu måste planera om sina liv med kort varsel. Det gäller dem som är tillsvidareanställda på Sveartedalen, likaväl som alla tillfälligt anställda som annars är utan arbete eller arbetar på annan enhet.

Göteborgs stad bryter ett avtal. Hur resonerar Göteborgs Moderater då de först skriver på ett avtal och sedan lägger ett förslag om att bryta upp samma avtal? En seriös arbetgivare beter sig inte på det viset, anser vi. Argumentet är att projektet inte är ekonomiskt försvarbart. Vi menar tvärtom att det är oansvarigt att lägga så mycket resurser på ett projekt, utan att kunna utvärdera det.

Låt inte vissa politikers prestige vara orsaken till att ett både mycket kostsamt och uppmärksammat projekt misslyckas!


Kommunal Västra Hisingens medlemmar med anställning på Svartedalens äldreboende

Dela sidan