Läsfrämjande om demokrati och engagemang


2018-12-19

Projektet läsfrämjande på arbetsplatsen använder skönlitteratur för att locka till fackligt engagemang. 80 procent av deltagarna fortsätter till en medlemsutbildning och 50 procent blir arbetsplatsombud eller skyddsombud.

Skönlitteratur och facklig information
Saidi Mohamed, Krystyna Johansson, Catharina Müller, Raina Larsson, Merhawi Teklebrhan, Barbro Moberg, Janet Mite och Sara Beischer.
Foto: Monica Brundin Danielsson

Studiecirkeln läsfrämjandet på arbetsplatsen vänder sig till medlemmar på arbetsplatser utan ombud, kursen omfattar tre mötestillfällen och innehåller både kunskaper om Kommunal och tankar om läsandets betydelse. I Lund träffades sex deltagare tillsammans med kursledaren Barbro Moberg och författaren Sara Beischer.

- Läsning innebär att utöka språket och därmed få det lättare att argumentera för sin sak, säger Barbro Moberg.

Hittills har 80 procent av dem som deltagit varit kvinnor med utländsk bakgrund. Det var i sig inget mål, berättar Barbro, men så blev det.

- Det är intresset för böcker som driver dem att vara med och de lämnar med ett intresse för Kommunal. Det är i sig ett demokratiprojekt.

Barbro har genomfört sex studiecirklar i avdelningarna Väst och Skåne tillsammans med författaren Sara Beischner. En del av projektet bekostas av arbetarrörelsens kulturfond och av kulturrådet.

Deltagarna i årets sista studiecirkel i Lund är i det närmsta lyriska över upplägget som de tycker har gett dem kunskap, öppenhet och inspiration.

- Det finns inte så mycket information om Kommunal, bara att man ska vara med, säger Janet Mite, som är barnskötare i Malmö.

- Jag ville lära känna Kommunal och jag är intresserad av att läsa.

Merhawi Teklebrhan är servicebiträde på en skola i Lund och ny i Sverige. Han har redan värvat en medlem till Kommunal.

- Jag förklarade för min kompis och han accepterade, säger Merhawi, som tycker att hans förståelse för Sverige ökat i och med att han börjat läsa skönlitteratur av svenska författare.

- Att läsa är att förstå, säger Janet.

Ett av målen är att deltagarna ska starta arbetsplatsbibliotek på sina respektive arbetsplatser. Och att de ska engagera sig i Kommunal. Om projektet ska fortsätta är inte klart. Men Barbros tanke är att utbilda arbetsplatsombud som handledare så att verksamheten kan fortsätta.

- Jag tycker att det ska bli spännande att starta något för alla på arbetsplatsen, ett arbetsplatsbibliotek, och kanske kan jag bli arbetsplatsombud, säger Krystyna Johansson.

Dela sidan