Kontaktvägar för medlemmar inom sektion Privat Stockholm


Den 15 december 2022 beslutade Kommunals förbundsstyrelse om en förändrad organisation för privatanställda medlemmar. I beslutet om en ny/förändrad organisation framgår bland annat att uppdragen som regionala fackliga ombud ska upphöra och ersättas av anställda lokalombudsmän.

För Kommunal Stockholms läns del innebär det att alla medlemmar som idag har tillhört ett regionalt team i sin sektion kommer att flyttas till sektion Privat Stockholm. Du som är en av våra medlemmar som omfattas av denna nya organisation har därmed fått nya kontaktvägar

Det innebär att du från och med den 1 september 2023 kommer att hänvisas till Kommunal Direkt och Kommunal Stockholms län när du behöver hjälp rörande ditt medlemskap. 

Vi har ett flertal olika vägar att komma i kontakt med Kommunal i olika ärenden och vi kommer här att beskriva vilka. 

Om du har ett arbetsplats- och/eller skyddsombud på din arbetsplats så är det alltid den du ska vända dig till i första hand. 

Vid allmänfackliga frågor, som till exempel frågor om ditt kollektivavtal, löne- och schemafrågor vänder du dig i första hand till Kommunal Direkt via mail direkt@kommunal.se alternativt telefon 010-442 70 00. Det är även Kommunal Direkt som är första kontaktväg för medlemmar som är anställda på mindre privata företag med färre än fem anställda och som saknar ombud.

Vid frågor rörande din medlemsavgift är det vårt medlemscenter du ska kontakta via telefon 010-442 70 00 (knappval3) alternativt via mail medlem@kommunal.se

Om du har ett brådskande personärende och behöver Kommunals hjälp så kan du också kontakta din nya sektion Privat Stockholm. Kontakta oss då i första hand via formuläret du hittar nedanför den här texten på den här sidan eller viasektionprivat.stockholm@kommunal.se. Du når oss även på telefon 010-442 90 00, öppen 09.00-14.00 med lunchstängt 11.30-12.30 måndag till torsdag. Telefonen är stängd på fredagar.

Mail och telefon kommer att bemannas av assistenter och vid behov kommer du hänvisas till ansvarig ombudsman alternativt regionala skyddsombud. De regionala skyddsombuden hanterar arbetsmiljöfrågor och kan hjälpa dig med frågor om arbetsmiljö och rehabilitering. 

Vänliga hälsningar

Kommunal Stockholms län

Helene Johansson                              Zandra Michal 

Lokalkontorschef                               Avdelningsordförande

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt Kommunals personuppgiftspolicy i det syfte formuläret avser (T.ex. anmälan, bokning, enkät eller prenumeration). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar