Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kongressen vill att medlemmarnas engagemang ska fångas upp

2016-06-01
Kommunals kongress har fattat en rad beslut om hur organisationen ska arbeta smartare och mer medlemsnära. En viktig del i det är att stödja dig och dina arbetskompisars initiativ och nätverk, för att underlätta för er att bli representerade i Kommunal. Detta kräver stora ansträngningar för att engagera fler arbetsplatsombud och skyddsombud, som ska fånga upp engagemanget som finns på arbetsplatserna. Det viktigaste är att du som medlem är aktiv och får fram de frågor och förslag som du brinner för.

- Medlemmarna är kärnan i Kommunal. Hela organisationens struktur ska utgå därifrån, sa Berit Müllerström, sekreterare i Översynsutredningen som ligger till grund för kongressens beslut.

Kommunal vill öppna dörren för olika former av aktivism. Nätverk, aktioner, namninsamlingar, Facebookgrupper – det finns många olika sätt att driva frågor. Att vara fackligt aktiv är inte samma sak som att vara förtroendevald.

Ett sätt att arbeta för inflytande på arbetsplatsen är att skapa en klubb, men eftersom arbetsplatser ser så olika ut, och många arbetar ensamma, är det viktigt att formerna för engagemanget är fria. Bland kongressdeltagarna var åsikten tydlig att man inte vill begränsa sig till form av klubb – många olika behövs.

Mångfalden behöver märkas

En annan viktig målsättning som kongressen har antagit är att öka mångfalden inom Kommunal, vilket betyder att förtroendevalda och andra aktiva bättre ska spegla medlemskåren. Utredningens rapport visar tydligt en underrepresentation bland unga, utlandsfödda och medlemmar inom privat verksamhet.

- Kommunal ska vara för alla medlemmar. Representativiteten i Kommunal måste öka, särskilt bland dem som är födda utanför Europa, sa Per Holmström.

Ungdomskommitté

Kommunal är ett ungt förbund, men det finns en stark önskan om att de unga ska öka sitt inflytande. Inför kongressen fanns förslag om en målsättning om fler demokratiskt valda unga, vilket skärptes ytterligare då en motion om en ungdomskommitté röstades igenom.

- Vi behöver en tydlig struktur där unga tar del i makten. Jag tycker att ungdomsverksamheten ska vara som en trampolin som ger de unga ett lyft, sa kongressens yngste deltagare, 20-årige Henrik Svensson.

Kategorier

Kongress2016