Kommunals utredare kommenterar januariavtalet


2019-01-24

Vad innebär egentligen Januariavtalet för medlemmarna i Kommunal? Här är en första analys på överenskommelsen punkt för punkt, varav vissa är mer betydelsefulla eller bekymmersamma än andra.

Gruppfoto på medlemmar i Kommunal.
Foto: Kommunal

Vad innebär egentligen Januariavtalet för medlemmarna i Kommunal? Här är en första analys på överenskommelsen punkt för punkt, varav vissa är mer betydelsefulla eller bekymmersamma än andra. I bifogat PM kan du läsa kommentarer från Kommunals utredare på de 73 punkterna i januariavtalet. I ett läge där det behöver anställas 135 000 fler i välfärden under kommande mandatperiod behövs ekonomiska satsningar. Många punkter är center- och liberal politik som handlar om försämrad anställningstrygghet, slopat krav på kollektivavtal för nystartsjobben och slopad värnskatt. Det finns också positiva skrivningar i överenskommelsen så som ”Investera i personalen i vården och omsorgen”, men det väcker också frågan om hur man i kommande budgetar ska få resurserna att räcka.

Detta är alltså en första kommentar från Kommunals utredare. En majoritet av de punkter som har stor betydelse för medlemmarna i Kommunal kommer vi behöva återkomma till, både med djupare analyser och genom att nogsamt följa de utredningar som är en del av överenskommelsen.

Varje avsnitt innehåller alla punkter ordagrant citerade i kursivt, följt av kommentarer från Kommunals utredare.

Kommunals utredare kommenterar januariavtalet

Kommunals utredare kommentarer januariavtalet (pdf)

Dela sidan