Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Kommunal svarar på kritiken om nya RIB-avtalet

2016-12-16
De senaste veckorna har det stormat kring det nya avtalet Rib 17 för deltidsbrandmän. För merparten innebär avtalet förbättringar men ett fåtal som arbetar främst kvällar och natt blir det försämringar på kort sikt. - Jag har full respekt för de som är kritiska och för varje individ som förlorar pengar, säger Johan Ingelskog, enhetschef för arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal.

I oktober skrev Kommunal, Vision, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta och Brandmännnens Riksförbund (BRF) ett nytt avtal för räddningstjänst i beredskap, RiB 17.
- När vi tecknar kollektivavtal ska det fungera bra för så många som möjligt. Vi kan inte utgå från alla olika individuella förutsättningar, säger Johan Ingelskog.


Det råder stor brist på räddningspersonal i beredskap (Rib) över hela landet. På mindre orter är ofta beredskapskåren den enda blåljusverksamhet som finns. Historiskt sett har det varit stora basindustrier i glesbygden som har stått för rekryteringsbasen. När allt fler av dessa har rationaliserats eller lagts ned, har det blivit allt svårare att rekrytera nya personer som deltidsbrandmän, på grund av hur verksamheten är uppbyggd.
- Vi upplever att scheman vid den lokala fabriken eller bruket har legat till grund för hur deltidsbrandsmännens verksamhet har planerats, det har givetvis varit bra utifrån de förutsättningarna.  Med färre antal industrijobb har det också medfört att rekryteringsbasen har minskat.
- Det finns stora behov av att värva deltidsbrandmän och Kommunal är en aktiv part i detta arbete. De gamla RIB-avtalen har varit anpassade för personer som arbetar tunga skift. Men så ser inte verkligheten ut idag. Därför måste anställningsvillkoren moderniseras.


Bredda rekryteringen

Johan Ingelskog är rädd att det är svårt att ha kvar RIB om inte går att rekrytera från nya grupper.
-  För att kunna göra det måste vi ha arbetspass som också fungerar utifrån andra typer av jobb, än dem som varit den traditionella rekryteringsbasen.
I framtiden tror Johan Ingelskog på att många andra yrkesgrupper av Kommunals medlemmar också arbetar som deltidsbrandmän.
- Deras kompetens kommer att tillföra mycket till räddningstjänsten som exempelvis undersköterskor med vårdutbildning kommer till en olycksplats och barnskötare som kan ta hand om traumatiserade barn.
- Jag förstår att de kan uppfattas som provocerande att vi vill locka andra grupper och därmed öppnar upp en traditionellt manlig värld.
 

Bryr sig Kommunal om deltidsbrandmännen?

I debatten kring det nya RIB-avtalet hörs frågan om Kommunal verkligen bryr sig om deltidsbrandmännen och Räddningstjänsten över huvud taget. Gör ni det?
- Räddningstjänsten är en viktig grupp för Kommunal. Ska vi vara självkritiska har vi inte lyckats beskriva hur viktiga de är för oss.
- Historiskt sett har vi inte fokuserat tillräckligt på RIB eftersom de redan har varit medlemmar i andra fackförbund som Pappers, IF Metall och GS-facket etc. Vi är självkritiska och arbetar allt mer aktivt med både rekrytering och långsiktiga strategier för RIB.

Behoven om hur en fungerande deltidsbrandkår ska vara organiserad skiljer sig mellan olika orter.
- Det vilar ett stort ansvar att de lokala arbetsgivarna hittar olika lösningar, där det går, för olika stationerna, säger Johan Ingelskog.
RIBare som enbart har arbetat kväll, helg eller natt kan komma att tappa viss en ersättning på grund av att OB- tillägget har fördelats om.  För dessa personer gäller dock en övergångsregel där den eventuella förlusten kompenseras under en period.