Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunal Stockholms läns representantskap 28 november

Jessica Leiding, Kommunal Stockholms läns ordförande, och ombudsmannen Pernilla Westerberg.
Jessica Leiding, Kommunal Stockholms läns ordförande, och ombudsmannen Pernilla Westerberg.
Foto: Anna Jonazon
Lokalkontorschefen Daniel Minton och avdelningens vice ordförande Carina Lenngren.
Lokalkontorschefen Daniel Minton och avdelningens vice ordförande Carina Lenngren.
Foto: Anna Jonazon
Maria Sundström och Eva Skyllberg skrev protokoll.
Maria Sundström och Eva Skyllberg skrev protokoll.
Foto: Anna Jonazon
2020-12-01
Kommunal Stockholms län höll sitt höstrepresentamtskap lördagen den 28 november. Mötet utsåg hedermedlemskap, delade ut kulturstipendium, behandlade motioner och antog ett uttalande.

Avdelningen häller två större möten eller representantskap två gånger om året där ungefär 200 ledamöter samlas.

Under representantskapet på hösten utses bland annat hedersmedlemmar. I lördags blev Diana Nordin, Elisabeth Tibblin, Inga-Lill Lindkvist, Ann-Charlotte Svenander och Kristina Mattson, alla från sektion Norrtälje, Eva Nilsson och Ohuru Hallström, båda från sektion Sydost, Maria Verdugo-Tejada och Christer Andersson, båda sektion Skärholmen, Lill-Britt Larsson, sektion Gullmarsplan och slutligen Susanne Norbeck, sektion Sjukvård syd Keolistrafiken hedersmedlemmar.

Hedersmedlemskap och kulturstipendium

Representantskapet delade även ut kulturstipendier till Elisabeth Antfolk, sektion Privat vård och omsorg i kategorin Fackliga frågor med prissumman 10 000 kronor och till bandet ”Kompromissen” som består av Oscar Karlsson, sektion Norr, Paul Edwin Bohman sektion Norr, Roland Dunebäck, sektion Norr, Anna Rosenkvist, sektion Norr och Julia Strand, ombudsman på avdelningen, i kategorin Kulturella frågor med prissumman 20 000 kronor.

Motioner och uttalande

Två motioner behandlades: ”Inkluderande och försvarbar förtäring för barnens skull” och ”Bevara Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek”. Representantskapet röstade enligt avdelningsstyrelsens förslag till beslut, det vill säga avslag på den förstnämnda motionen och avslag på första attsatsen ”uttala sitt stöd för att bevara Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i den form den haft de senaste åren” men biföll andra attsatsen ”uppmana anslagsgivarna, framförallt LO och Socialdemokraterna, att skyndsamt skjuta till medel och öka resurserna så att biblioteksverksamheten kan räddas” i den sistnämnda motionen.

Uttalandet ”Otrygga anställningar leder till otrygg välfärd” (se bilaga längre ner på sidan) antogs av representantskapet.