Kommunal säger upp avtal om årsarbetstid i Kungsbacka


2017-01-13

Medlemmarna i Kommunal har sedan flera år tillbaka varit missnöjda med villkoren för årsarbetstid, avtalet har funnits sedan 2006.

Det senaste året har missnöjet ökat. Bland problemen är svårighet med att få ersättning då man, på grund av att verksamheten krävt det, arbetat tid utöver sitt schema. Motsatt upplever många medlemmar stress då de behöver jaga ihop sina timmar.

Kommunal Kungsbacka har haft en dialog med arbetsgivaren, Kungsbacka kommun, och på flera sätt försökt förbättra situationen. Vi har haft olika syn på hur vårt gemensamma avtal om årsarbetsid ska tolkas och vi har tyvärr inte lyckats komma överens om en gemensam lösning.

Då arbetsgivaren vill tillämpa avtalet på ett sätt som Kommunal inte står bakom ser vi oss tvungna att säga upp avtalet.

Då uppsägningen är verkställd fortsätter avtalet att gälla under tre månader. Efter det gäller det centrala kollektivavtalet, om ingen annan överenskommelse görs mellan Kungsbacka kommun och Kommunal.

För mer information, kontakta sektionen, 010-442 94 41 eller kungsbacka.vast@kommunal.se.

Kategorier

Dela sidan