Kommunal Kungälv : "Bort med visstider"


2016-07-08

Mer visstider rör både den enskilde och den svenska modellen, skriver Kommunal Kungälv i Kungälvsposten den 8 juli 2016.

Inom tjänstesektorn, med många kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund, ser vi att visstiderna ökar. Det är inte något komplement eller undantag som arbetstagaren har några år i början av sitt arbetsliv. Medelåldern hos Kommunals medlemmar med en tidsbegränsad anställning är 36 år. Det är inga ungdomar – det är ofta unga föräldrar.

De tidsbegränsat anställda har lägre lön per timme och arbetar ofta deltid jämfört med tillsvidareanställda. I gruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter sammanslaget, är var fjärde tidsbegränsat anställd, något fler inom den privata omsorgen än inom den offentliga.

Vi får en arbetsmarknad där människor inte vågar ställa krav på att lag och avtal följs, inte vågar påtala missförhållanden, inte vågar organisera sig fackligt. Så undergrävs den svenska modellen trots att den formellt är intakt.

För den enskilde innebär det ekonomisk otrygghet, svårigheter att planera sitt liv och en lös anknytning till arbetsplatsen. Även de tillsvidareanställda påverkas då tillfälliga arbetskamrater behöver stöd och kanske bara kan utföra de mest rutinartade uppgifterna. Det påverkar kvalitén i arbetet och hindrar den viktiga kontinuiteten för omsorgstagarna.

Så länge arbetsvillkoren ser ut som de gör går det inte att behålla och rekrytera personal i den utsträckning som krävs. I Kungälvs kommun finns idag över 500 visstidsanställda inom Kommunals avtalsområde i bemanningsenheten och inom äldreomsorgen saknas det ca 60 undersköterskor.

Kommunal kräver att nu måste utvecklingen vända.

Kommunal Väst Sektion Kungälv

Kategorier

Dela sidan