Kommunal kartlägger kränkningar och mobbning


2016-10-14

Varje dag går så många som en fjärdedel av Kommunals medlemmar till jobbet med en klump i magen. Oron och rädslan för att bli mobbad och/eller kränkt på jobbet har slagit rot.

Kränkningar och mobbning på svenska arbetsplatser är mer vanligt än vad många kanske föreställer sig Forskning visar att det kan vara så många som en fjärdedel av de anställda som på något sätt känner sig utsatta.

Kommunal har nu tagit ett initiativ för att undersöka hur det ser ut för medlemmarna inom äldreomsorg, förskola och andra delar i verksamheter där kommunal har många medlemmar.

- Ett förebyggande arbete mot kränkningar och mobbning är viktigt för att främja hälsa och arbetsglädje. När någon gått i väggen är det redan för sent, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare och andre vice ordförande.

Kunna hantera kränkningar

Syftet med undersökningen är att ta fram exempel där arbetsorganisationen har hanterat kränkningar och mobbning på ett bra sätt. Undersökningen genomförs av forskare vid Uppsala Universitet och Institutet för Arbetsliv och Utveckling.

Kommunal har drygt 1000 registrerade huvudskyddsombud som inbjuds delta i kartläggningen genom att svara på en fråga via en internetbaserad enkät.

Beskriver upplevelser

Enkäten bygger på att de som svarar med egna ord beskriver sina upplevelser av kränkningar och mobbning på arbetsplatsen. Det kan vara egna upplevelser men också medlemmarnas. Alla svar är anonyma.

Metoden har med framgång använts tidigare med fackligt förtroendevalda och arbetsmiljöansvariga. Resultaten har redovisats vid internationella arbetsmiljökongresser 2014.

I nittio procent av de redovisade fallen uppgav skyddsombuden att deras exempel på kränkning hade hanterats dåligt eller inte alls av arbetsgivaren. Men att ett av tio exempel hade hanterats bra. Det är dessa exempel den nya kartläggningen handlar om. Hur har problemet hanterats när man lyckats och gjort det bra?

Kategorier

Dela sidan