Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunal kallar till möte om Ambulansverksamheten.

2015-11-12
Här kommer en artikel som handlar om hur man kan spara på en förändrad organisation för ambulanssjukvården genom att förändra så att ej akuta transporter sker med en internorganisation och där det är ambulanssjukvårdaren som sitter i ambulansen och framför den.

Kommunal bjöd in till en träff den 29 oktober 2015 för att informera om hur man ser på ambulanssjukvården i Sverige och framtid. Ett möte där ledningen för ambulanssjukvården i Västernorrland deltog tillsammans med Kommunal arbetarförbundet och Falck ledning. Ett givande möte där alla parter talade om hur ambulansen kan organisera sig och hur den kan utvecklas här i Landstinget Västernorrland men även i övriga landet.

Kommunal vill satsa på specialistutbildning för ambulanssjukvårdarna. Owe Halvors från Kommunal informerade hur de ser på utbildning för ambulanssjukvårdaren och innehåll i en sådan. Medverkande på den träffen var Margareta Rödén Berglund, Lars Norberg samt Lennart Svanholm (nya verksamhetschefen för ambulansen) och Erik Öhlén (fd.ambulanssjukvårdare). Falcks Vd samt 2 personer till från samma organisation var också med. Kommunal med Owe Halvors, Maria Hansson (Ombudsmän från Förbundskontoret), Maritha Mähler Avdelningsordförande, Jan-Olov Lampinen Sektionsordförande och Ann-Christin Jonsson från sektionen.

Det var med ett dialogmöte, tankar på om hur man skulle kunna stärka upp med en organisation som vi beskriver ovan, än ett beslutsmöte.

Vi från Kommunal klargjorde för landstingsledningen att det är ambulanssjukvårdarna som står för kontinuiteten inom ambulanssjukvården, eftersom de har lång arbetslivserfarenhet och kan områdena (kartbilden), (De flesta sjuksköterskor är ute i bilarna ett tag, dom ser det mer som en karriärväg innan dom går vidare in i någon annan verksamhet) så ville vi också att dom skulle tänka om och återbesätta ambulanssjukvårdarna i bilarna, men landstingsledningen lutar sig tillbaka på det politiska beslutet.

En utbildad ambulanssjukvårdare har ett övergripande arbetsmiljö- och ledningsansvar som skiljer sig från sjuksköterskans område.
För Kommunals del vill vi se en organisation där man som ambulanssjukvårdare kan vara en av de två som åker på SOS alarm.
Alternativet är att akuta larm prio. 1 och 2 sköts av sjuksköterskor och ej akuta kan utföras av ambulanssjukvårdare dvs. prio. 3 och 4.
Från deltagarna efterlystes arbetsgivarens engagemang i de tankesmedjor som Kommunal och Falck deltar i för att få även arbetsgivarnas inspel.
Västernorrlands Landsting är det enda landsting som har 2 sjuksköterskor i ambulansen. Med tanke på den sjuksköterskebrist och det ekonomiska läget bör man se över hur man bäst använder våra gemensamma resurser i landstinget.
Vi arbetar vidare med ambulans frågan från Kommunals sida.

Hälsningar Maritha Mäler och Jan-Olov Lampinen