Kommunal JO-anmäler Arbetsmiljöverket


Frågan om skyddsutrustning under coronapandemin är livsviktig för medlemmarna i Kommunal. Arbetsmiljöverket har en viktig roll i det arbetet. Kommunal menar att Arbetsmiljöverket inte har agerat i enlighet med sitt uppdrag. Därför har Kommunal anmält myndigheten till Justitieombudsmannen, JO. 

Tobias Baudin
Kommunal JO-anmäler Arbetsmiljöverket
Foto: Fredrik Sandin Carlsson

Varför JO-anmäler Kommunal Arbetsmiljöverket?

Kommunal anser att Arbetsmiljöverket har agerat partiskt i sin hantering av frågor som handlar om rekommendationer av nivå på skyddsutrustning. Kommunal tycker det eftersom Arbetsmiljöverket samrått enbart med arbetsgivarorganisationen SKR och inte lyssnat till Kommunals eller andra fackliga organisationers synpunkter. 

Kommunal anser också att Arbetsmiljöverket åsidosatt sitt uppdrag som expertmyndighet, genom att ha raderat och makulerat ett diariefört expertutlåtande som handlar om nivån på skyddsutrustning. Kommunal anser att det strider mot offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen.

Kommunal anser att de här händelserna var och en för sig, såväl som sammantaget, innebär att Arbetsmiljöverket brustit i sitt uppdrag och förtjänar allvarlig kritik. 

Vad gör Justitieombudsmannen?

JO (Justitieombudsmannen), eller riksdagens ombudsman som är det officiella namnet, har i uppgift att granska Sveriges myndigheter så att de arbetar och följer de lagar och regler som gäller. 

Varför gör man en JO-anmälan?

Om någon anser att de har blivit felaktig behandlade av en myndighet går det att klaga hos JO genom att göra en anmälan.

Vad händer när en anmälan kommer in till JO?

När en anmälan kommer in till JO gör de en inledande granskning. Drygt en tredjedel av alla anmälningarna går vidare och utreds av JO. Utredningen inleds med att JO tar kontakt med den berörda myndigheten och begär in alla handlingar i ärendet samt granskar dessa. Beroende på ärendets karaktär väljer JO att fatta ett beslut direkt eller så går JO vidare till en mer omfattande undersökning. En större utredning tar mellan sex – tolv månader att genomföra. 

När utredningsarbetet är klart fattar JO ett beslut. Beslutet går inte att överklaga. I beslutet står det om myndigheten har handlat felaktigt. Rent formellt sett måste inte myndigheten rätta sig efter JOs kritik, men i praktiken sker det nästan alltid. Ofta använder myndigheten då beslutet att förbättra de interna rutiner och regler som har brustit hos myndigheten.  

Intervju med Tobias Baudin

Se förbundsordförande Tobias Baudin i SVT här

Kommunal JO-anmäler Arbetsmiljöverket

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar