Kommunal får EU att backa om kör- och vilotidsregler i Europa


Under året har Kommunal jobbat med EU-kommissionens förslag till ändrad lagstiftning inom transportsektorn, det så kallade "Mobilitetspaketet". Många av ändringsförslagen skulle påverka och försämra villkoren för förare inom bussektorn. Därför protesterade Kommunal hos EU-parlamentarikerna – och fick gehör!

EU:s logotyp.
Foto: Kommunal

Under året har Kommunal jobbat med EU-kommissionens förslag till ändrad lagstiftning inom transportsektorn, det så kallade "Mobilitetspaketet". Många av ändringsförslagen skulle påverka och försämra villkoren för förare inom bussektorn.

Därför skickade Kommunal ett brev till EU-parlamentarikerna inför deras möte i juni. I brevet bad vi dem att säga nej till att starta upp hemliga förhandlingar om innehållet i del 1 av Mobilitetspaketet, som bland annat berör kör- och vilotidsreglerna.

De olika EU-instanserna har nämligen helt olika uppfattningar om hur reglerna bör se ut, och de som skulle ha fått ansvaret att förhandla tillhör gruppen som tycker att allt bör avregleras.

Våra protester vann gehör hos EU-parlamentet och de godkände inte varken förhandlingsmandatet eller förslagen. Ett par veckor senare hade även ministerrådet ett möte och de kunde inte heller enas om hur lagstiftningen ska se ut.

Det innebär att frågan backar tillbaka flera steg och att utskotten måste komma med nya rapporter som grundar sig på EU-kommissionens ursprungsförslag till lagtext.

Tidsaxeln för detta är för närvarande oklar. Antingen kommer man att arbeta under blåslampa och försöka att hinna dra igenom förslaget under hösten, vilket troligen kan bli mycket svårt med tanke på den djupa oenighet som finns inom EU, både inom parlamentet och rådet, eller så skjuter man upp arbetet till efter EU-valet.

Vi räknar med att mer information om hur det går vidare kommer under hösten. Håll utkik!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar