Kommunal antar huvudavtalet om trygghet och omställning med LO och Svenskt näringsliv


Kommunals förbundsstyrelse har nu fattat beslut om att Kommunal ska anta det så kallade huvudavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv som gäller trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Avtalssekreterare Johan Ingelskog hjälper till att reda ut vad det innebär.

Johan Ingelskog, avtalssekreterare
Johan Ingelskog, avtalssekreterare
Foto: Kommunal

Vad innebär avtalet?

Jo, förbundsstyrelsen har nu bestämt att Kommunal på förbundsnivå ska anta huvudavtalet om trygghet och omställning. Huvudavtalet är tecknat av LO och Svenskt Näringsliv och är resultatet av en förhandlingsprocess som har tagit flera år. Avtalet är en del av den överenskommelse om trygghet och omställning som också innebär ändrad lagstiftning kring anställningsskydd, en ny omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd och ett nytt offentligt studiestöd som gör det möjligt även för medlemmarna i Kommunal att ställa om mitt i livet, säger Johan Ingelskog. 

Vissa förändringar kommer medlemmarna till del via lagstiftning och huvudavtalet, och annat via enskilda kollektivavtal.

- Men sammantaget är det här ett rejält kliv fram på vägen mot ökad trygghet för medlemmarna i Kommunal, fortsätter Johan.

Varför är det här viktigt för medlemmarna i Kommunal?

Jag tycker att det är extra bra att tryggheten för visstidsanställda stärks och att det skapas ett bra paket kring grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Att det även skapas en helt ny möjlighet att utbilda sig senare under arbetslivet är också väldigt viktigt för medlemmarna i Kommunal.

Det här är det sista steget i en lång process som också innebär att vi genom ändrad lagstiftning skapar ordning och reda kring ofrivilligt sänkt sysselsättningsgrad (så kallad hyvling), snabbare konvertering och företrädesrätt för visstidsanställda.

- Många av oss har jobbat stenhårt med den här frågan under lång tid, och medlemmarnas perspektiv hade inte funnits med hela vägen om vi inte suttit vid förhandlingsbordet, säger Johan Ingelskog.

Vad innebär det här för mig som medlem?

Huvudavtalet börjar nu gälla från och med den 1 oktober i år. Då får äntligen medlemmarna i Kommunal riktigt goda möjligheter till yrkesutveckling mitt i livet, på ett sätt som inte alls funnits tidigare. Det kommer också finnas en mycket bättre och tryggare omställningsprocess när man sägs upp på grund av arbetsbrist och dessutom kommer dessa fördelar även att gälla privatanställda personliga assistenter. På många vis ett tryggare arbetsliv, helt enkelt!

Mer information om de nya möjligheterna till omställning och studier kommer inom kort att publiceras här på Kommunal.se och via din sektion och lokala företrädare kan du få mer information om vad som gäller i just ditt kollektivavtal.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar