Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kan man jobba ännu säkrare med vassa instrument?

Sjukvårdspersonal i samtal.
Verktyget "Vasst och säkert" från Suntarbetsliv ger bra inblick i hur man arbetar för att minska risken för stick- och skärskador.
Foto: Suntarbetsliv
2017-10-26
”Vasst och Säkert” är ett nytt verktyg från Suntarbetsliv som ger kunskap och stöd i hur man jobbar proffsigt med vassa instrument.

Enligt statistiken inträffar minst 5 000 stick- och skärskador per år i Sverige. Ett stick kan räcka för att bli blodsmittad med t ex hepatit B, C eller Hiv. Skadorna leder till kostnader för arbetsgivaren och innebär också oro för de drabbade. För att skadorna ska minska, krävs insatser på olika nivåer inom vården.

Som anställd kan du oftast inte veta om en patient bär på någon farlig smitta. Därför gäller det att ha ett säkert sätt att arbeta med sprutor och kanyler vid alla patientkontakter.

Direktivet EU-direktivet 2010/32/EU ställer högre krav på att arbetsgivaren ska förebygga stick- och skärskador. I Vasst och säkert finns allt som behövs för att komma igång som t.ex. handledarmaterial och tydliga instruktionsfilmer.

Vasst och säkert: Lär dig mer om hur man jobbar proffsigt med vassa instrument

Kategorier

Arbetsmiljö