Jobba säkert inom trädgårdsodling - bilderbok om säker arbetsmiljö


2017-06-15

Nu kommer bilderboken ”Jobba säkert inom trädgårdsodling” - en bok om säker arbetsmiljö som Kommunal och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet har tagit fram tillsammans med Prevent. Denna bok ska underlätta det förebyggande arbetet med arbetsmiljö främst för medarbetare som inte har svenska som modersmål.

Boken innehåller illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert inom trädgårdsodling.

Handboken har tagits fram för att förklara hur man arbetar tryggt och säkert för medarbetare som inte har svenska som modersmål exempelvis säsongsanställda och nyanlända. Boken är även tänkt att användas av elever på naturbruksgymnasium och ska självklart kunna användas av alla som arbetar inom trädgårdsodlingar både i växthus och på frilandsodlingar.

Kommunal vill med denna bok inspirera och peka på möjligheter till att arbeta förebyggande för att på så sätt åstadkomma en bättre arbetsmiljö med färre olyckor och tillbud för våra medlemmar som arbetar inom de olika områdena.

- Jag tycker att boken är bra för den på ett annorlunda sätt visar på hur man ska arbeta tryggt och säkert, säger Anja Westberg, ombudsman i Kommunal. Bilder är mycket bra att diskutera kring. Jag hoppas att den väcker tankar och även idéer om hur man ska ha det på sin arbetsplats så att ingen far illa. 

Boken finns att ladda ner på Prevents webbplats, och kan även beställas via din sektion.

Kategorier

Dela sidan